bij het boek de Bhâgavata Purâna

"Het Verhaal van de Fortuinlijke"

door KRISHNA -DVAIPÂYANA VYÂSA

Downloads:
Bekijk de volledige tekstbestanden boek voor boek.

Muziekbestanden
Luister naar MIDI en Audio-bestanden van de devotionele muziek

Afbeeldingen
Bekijk al de afbeeldingen van het boek

Links
Vind de oorspronkelijke tekst en vertaling hoofdstuk voor hoofdstuk en andere links
Afbeeldingen Canto 10 deel 4 - pagina 1 - 2 - 3 - 4

Hoofdstuk 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90

 

Hoofdstuk 85: Heer Krishna Instrueert Vasudeva en Haalt Devakî's Zoons Terug

 (52) Na aldus te hebben gesproken namen Ze, beiden geëerd door Bali, hen mee terug naar Dvârakâ en presenteerden Ze de zoons aan hun moeder. (53) Toen de godin de jongens weer zag deed de liefde voor haar zoons haar borsten vloeien. Ze nam ze op haar schoot en omhelsde ze, waarbij ze keer op keer hun hoofden besnuffelde.Hoofdstuk 86: Arjuna Ontvoert Subhadrâ, en
Krishna Instrueert Bahulas'va en S'rutadeva

(6) Toen hij daar, met ogen opbloeiend van geluk, het wonderschone meisje zag
dat helden het hoofd op hol bracht, zette hij, hevig verliefd, zijn zinnen op haar.
Hoofdstuk 87: Het Onderliggende Mysterie:
De Gebeden van de Veda's in Eigen Persoon

(14) De Veda's zeiden: 'Alle eer, alle eer aan U, alstUblieft o Onoverwinnelijke versla de eeuwige illusie die de vorm van de geaardheden aannam die het nadelige in het leven roepen. Omdat U zich bezighoudt met de uit Uw innerlijk voortspruitende energieën van de bewegende en zich niet rondbewegende belichaamden, kunnen wij, de Veda's, U bij tijden herkennen die in Uw oorspronkelijke status volkomen bent in Uw vormen van weelde [**].Hoofdstuk 88: Heer S'iva Gered uit Handen van Vrikâsura

(12) S'rî S'uka zei: 'Brahmâ, S'iva en anderen zijn er toe in staat te vervloeken en gunsten te verlenen. Brahmâ en S'iva
zijn snel met hun veroordelingen en zegeningen, mijn beste Koning, maar de Onfeilbare [Vishnu] is niet zo.Hoofdstuk 89: Vishnu de Beste der Goden en de
Krishna's Halen de Zoons van een Brahmaan Terug

(19) S'rî S'uka zei: 'Het is vanwege hun dienstbaarheid aan de lotusvoeten van de Allerhoogste Persoonlijkheid [het Zuivere van de Goedheid] dat de geschoolden, die op deze wijze hun leven doorbrengen aan de Sarasvatî om bij de gewone man de twijfel weg te nemen, Zijn bestemming bereikten.' "(46) De Allerhoogste Heer, de Goddelijke Beheerser, aldus ruggespraak houdend,
klom met Arjuna in Zijn wagen en vertrok in westelijke richting.Hoofdstuk 90: De Koninginnen Spelen en Spreken
en Heer Krishna's Heerlijkheid Samengevat

(11) Zoals Krishna met op Zijn bloemenslinger de kunkuma van hun borsten, en de schikking van Zijn haardos in de war door Zijn opgaan in de sport,
 genoot van het natgespoten worden door en natspuiten van de vrouwen, was Hij gelijk de koning der olifanten omringd door de wijfjesolifanten.(50) Bij iedere offerplechtigheid horend van, zingend over en mediterend op de schitterende onderwerpen aangaande Mukunda, begeeft een sterveling zich van zijn huis naar Zijn hemelverblijf, alwaar de onvermijdelijke gang van de dood tot staan wordt gebracht. Zelfs zij die de scepter zwaaiden over de aarde [zoals Dhruva en Priyavrata] gingen terwille van dit doel het bos in.'


Kijk voor de © copyright rechten van de individuele schilderijen          
 onderaan het hoofdstuk waar het geplaatst is.         
   


volgende pagina