bij het boek de Bhāgavata Purāna

"Het Verhaal van de Fortuinlijke"

door KRISHNA -DVAIPĀYANA VYĀSA

Downloads:
Bekijk de volledige tekstbestanden boek voor boek.

Muziekbestanden
Luister naar MIDI en Audio-bestanden van de devotionele muziek

Afbeeldingen
Bekijk al de afbeeldingen van het boek

Links
Vind de oorspronkelijke tekst en vertaling hoofdstuk voor hoofdstuk en andere links
Afbeeldingen Canto 10 deel 4 - pagina 1 - 2 - 3 - 4

Hoofdstuk 69 - 70 - 71 - 72 - 73

 

Hoofdstuk 69: Nārada Muni's Visioen van Krishna in Zijn Huishouding

De Allerhoogste Heer, de beste verdediger van alle dharma, stond toen Hij hem zag meteen op
van S'rī's sofa en bood hem, buigend met samengebrachte handpalmen, Zijn eigen zitplaats.
Hoofdstuk 70:  Krishna's Routines, Moeilijkheden en Nārada Nog Eens op Bezoek

(10) Met het tonen van respect voor de koeien, de mannen van scholing, de goddelijken, de ouderen, de geestelijk leraren en alle levende wezens die enkel maar expansies van Hemzelf waren, legde Hij [darshan verlenend] Zijn hand op alle [personen en] goedgunstige artikelen. (11) Hij, het sieraad van de samenleving Zelve, sierde Zich met de kleren, de goddelijke bloemenslingers, de geurige smeersels en de juwelen die bij Hem pasten.(39) Voor de individuele ziel in samsāra, die geen bevrijding kent uit de problemen die het materiėle lichaam met zich meebrengt, ontsteekt Hij Zijn toorts van roem middels het spel en vermaak van Zijn avatāra's. U, die Heer, benader ik voor mijn toevlucht.


Hoofdstuk 71:  De Heer Reist op Aanraden van Uddhava
naar Indraprastha

(29) De barden, de geschiedschrijvers, de hemelse zangers, de lofsprekers en de grappenmakers, gebruikmakend van mridanga's, schelpen, pauken, vīnā's, trommeltjes en gomukhahoorns, zongen, dansten en verheerlijkten allen met lofzangen de Lotusogige, zoals ook de brahmanen dat deden.Hoofdstuk 72: Jarāsandha Gedood door Bhīma
en de Koningen Bevrijd

(43) Met zijn voet boven op één been staand, greep hij met beide handen het andere vast en,
net als een olifant met een boomtak, reet hij hem van zijn anus naar boven uiteen.


Hoofdstuk 73: Heer Krishna Zegent de Bevrijde Koningen

(7) De koningen prezen met samengebrachte handen de Meester van de Zinnen met hun woorden,
en door de extase van het ontmoeten van Krishna werd de zwaarmoedigheid van hun gevangenschap verdreven.

Kijk voor de © copyright rechten van de individuele schilderijen
 onderaan het hoofdstuk waar het geplaatst is.
volgende pagina