regelbalk


 

Canto 10

Jaya Râdhâ Mâdhava 1

 

 

Hoofdstuk 76: De Veldslag tussen S'âlva en de Vrishni's

(1) S'rî S'uka zei: 'Alstublieft, o Koning, luister nu hoe Krishna, in Zijn lichaam voor mens spelend, met nog weer een andere wonderbaarlijke heldendaad de heer van Saubha ter dood bracht. (2) Hij die S'âlva werd genoemd, was een vriend van S'is'upâla. Hij kwam naar Rukminî's huwelijk en werd tezamen met Jarâsandha en anderen door de Yadu's verslagen in de strijd [zie 10.54 en ook 10.50]. (3) Voor een gehoor van al de koningen zwoor hij: 'Wacht maar, ik zal met al wat in me is de aarde van de Yâdava's bevrijden!'

(4) De dwaze koning at met die eed slechts eenmaal daags een handje stof terwijl hij als zijn meester de heer aanbad die de dierlijke mens beschermt [Pas'upati ofwel S'iva *]. (5) Nadat een jaar was verstreken verleende Âs'utosha [S'iva, hij die snel te behagen is], de meester van Umâ, S'âlva die bij hem zijn toevlucht had gezocht, een gunst naar zijn keuze. (6) Hij koos voor een voertuig dat een verschrikking vormde voor de Vrishni's, waaree hij naar believen kon reizen en dat niet kon worden vernietigd door de goden, de demonen, de mensen, de zangers van de hemel, de serpenten of de wildemannen. (7) Giris'a zei 'zo zij het' en gaf vervolgens Maya Dânava, die er was om de steden van de vijanden te verslaan [zie 7.10: 53], de opdracht een [vliegend] fort van ijzer te bouwen genaamd Saubha en dat aan S'âlva aan te bieden. (8) Het voertuig vol van duisternis bewoog zich naar believen en was ongenaakbaar. Toen S'âlva het kreeg ging hij, terugdenkend aan de vijandschap die de Vrishni's hadden getoond, er mee naar Dvârakâ. (9-11) O beste van de Bharata's, S'âlva belegerde de stad met een grote strijdmacht en vernielde de parken, de tuinen en de torens, de stadspoorten, de woningen, de buitenmuren, de uitkijkposten en de omliggende recreatiegebieden. Vanaf zijn superieure vimâna kwam er een stortvloed aan wapens naar beneden vergezeld door stenen, bomen, bliksemschichten, slangen en hagelstenen. Er stak een heftige wervelwind op die alle richtingen overdekte met een laag stof. (12) De stad van Krishna die aldus verschrikkelijk werd geteisterd door Saubha o Koning, kon geen vrede vinden, net zoals de aarde dat niet kon met [de belegering door het vliegende drievoudige fort] Tripura [zie 7.10: 56].

(13) Toen de Grote Heer Pradyumna zag hoe Zijn onderdanen werden belaagd, zei Hij tot hen: 'Wees niet bang!', waarna de grote held, die van een ongekende glorie was, in Zijn strijdwagen klom. (14-15) Eminente aanvoerders onder de strijdwagenhelden als Sâtyaki, Cârudeshna, Sâmba, Akrûra en zijn jongere broers, Hârdikya, Bhânuvinda alsook Gada, S'uka, Sârana en andere boogschutters, kwamen in kuras gestoken [uit de stad] tevoorschijn beschermd door strijdwagens, olifanten, cavalerie en infanterie. (16) Daarop nam tussen de Yadu's en de volgelingen van S'âlva een huiveringwekkende strijd zijn aanvang die zo heftig was als de strijd tussen de demonen en de halfgoden [zie 8.10]. (17) Zoals de duisternis van de nacht wordt verdreven door de warme stralen van de zon, werden door de zoon van Rukminî met zijn door God gezegende wapens in een oogwenk de toverkunsten van de meester van Saubha vernietigd. (18-19) Met vijfentwintig ijzer gepunte, in hun knopen perfect vereffende pijlen met gouden schachten trof Hij S'âlva's opperbevelhebber [Dyumân]. Met een honderdtal trof Hij S'âlva en met één pijl trof Hij ieder van zijn soldaten, met tien pijlen doorboorde Hij ieder van zijn wagenmenners en met drie pijlen trof Hij ieder van zijn draagdieren. (20) Toen ze dat verbazingwekkende, machtige wapenfeit zagen van Pradyumna, de grote persoonlijkheid, bewezen al Zijn troepen zowel als de soldaten van de vijand Hem de eer. (21) De magische illusie geschapen door Maya die dan weer werd waargenomen in vele vormen, dan weer als een enkele vorm werd gezien en dan weer helemaal niet te zien was, vormde een veranderlijkheid die het de tegenstander onmogelijk maakte hem te lokaliseren. (22) Zich her en der bewegend als een wervelende toorts bleef het luchtschip van Saubha nooit op één plaats; van het ene op het andere moment zag men het op de aarde, in de lucht, op een bergtop of in het water. (23) Waar S'âlva ook met zijn Saubha-schip opdook met zijn soldaten, richtten de legerbevelhebbers van de Yadu's op die plek hun pijlen. (24) S'âlva verloor zijn greep als gevolg van de vijand, want zijn leger en fort hadden te lijden onder de afgevuurde pijlen die, als vuur en de zon hun doel treffend, zo ondragelijk waren als slangengif. (25) Ondanks dat de Vrishni-helden, begerig naar de overwinning hier en in het hiernamaals, heftig geteisterd werden door de stortvloed aan wapens van S'âlva's bevelhebbers, gaven ze hun stellingen niet op. (26) S'âlva's metgezel genaamd Dyumân die voordien gewond was geraakt door Pradyumna, stelde zich toen op met een strijdknots van maura-ijzer en sloeg Hem met een machtige brul. (27) Pradyumna, de onderwerper van de vijanden, werd vol in de borst getroffen. Zijn wagenmenner, de zoon van Dâruka, wist wat hem te doen stond en voerde Hem af van het slagveld.

(28) De zoon van Krishna kwam snel weer bij bewustzijn en zei tot Zijn wagenmenner: 'Het is niet goed voor Mij o wagenmenner, om van het slagveld te zijn verwijderd! (29) Buiten Mij, was er nog nooit van iemand geboren in het huis van Yadu bekend dat hij het slagveld verliet. Nu is Mijn eer bezoedeld door een wagenmenner die denkt als een eunuch! (30) Wat moet Ik weggevlucht van het slagveld nu zeggen als Ik Mijn vaders Râma en Krishna onder ogen kom? Hoe moet Ik Me desgevraagd nu excuseren? (31) Mijn schoonzussen zullen ongetwijfeld de spot met Me drijven en zeggen: 'O held, hoe is het Je vijanden nu gelukt om van Jou zo'n lafaard in de strijd te maken?'

(32) De wagenmenner zei: 'O Langlevende, wat ik deed heb ik gedaan in het volle besef van mijn voorgeschreven plicht o Heer. Een wagenmenner behoort zijn meester te beschermen als hij gevaar loopt, net zoals de meester zijn menner moet beschermen. (33) Met dat in gedachten heb ik U van het slagveld afgevoerd. Door de knots van de vijand buiten westen geslagen, dacht ik dat U gewond was geraakt!'

 

next                        

 
 

 

Derde herziene editie, geladen 19 oktober, 2014.

 

 

 

 

Voorgaande Aadhar-editie en Vedabase links:

Tekst 1

S'rî S'uka zei: 'Alstublieft o Koning, luister nu hoe Krishna, in Zijn lichaam voor mens spelend, met nog weer een andere wonderbaarlijke heldendaad de heer van Saubha ter dood bracht.
S'rî S'uka zei: 'Alstublieft, o Koning, luister nu hoe Krishna, in Zijn lichaam voor mens spelend, met nog weer een andere wonderbaarlijke heldendaad van Hem de heer van Saubha ter dood bracht. (Vedabase)

 

Tekst 2

Hij die S'âlva werd genoemd, was een vriend van S'is'upâla. Hij kwam naar Rukminî's huwelijk en werd tezamen met Jarâsandha en anderen door de Yadu's verslagen in de strijd [zie 10.54 en ook 10.50].

Hij, S'âlva geheten, kwam als een vriend van S'is'upâla naar Rukminî's huwelijk en werd door de Yadu's in de strijd verslagen tezamen met Jarâsandha en anderen [zie 10: 54 en ook 10.50]. (Vedabase)

 

Tekst 3

Voor een gehoor van al de koningen zwoor hij: 'Wacht maar, ik zal met al wat in me is de aarde van de Yâdava's bevrijden!'

In het bijzijn van al de koningen legde hij de eed af: 'Wacht maar, ik zal met al wat in me is de aarde van de Yâdava's bevrijden!' (Vedabase)

 

Tekst 4

De dwaze koning at met die eed slechts eenmaal daags een handje stof terwijl hij als zijn meester de heer aanbad die de dierlijke mens beschermt [Pas'upati ofwel S'iva *].

De dwaze koning hiertoe gezworen slechts eenmaal daags een handje stof etend, aanbad als zijn meester de heer die de dierlijkheid beschermt [Pas'upati ofwel S'iva afgebeeld met S'âlva als een jongen biddend samen met Yama]. (5) Nadat een jaar was verstreken verleende de grote heer zo snel behaagd [Âs'utosha], de meester van Umâ, S'âlva, die bij hem zijn toevlucht had gezocht, een gunst naar zijn keuze. (Vedabase)

 

Tekst 5

Nadat een jaar was verstreken verleende Âs'utosha [S'iva, hij die snel te behagen is], de meester van Umâ, S'âlva die bij hem zijn toevlucht had gezocht, een gunst naar zijn keuze.

Nadat een jaar was verstreken verleende de grote heer die zo snel te behagen is [Âs'utosha], de meester van Umâ, S'âlva, die bij hem zijn toevlucht had gezocht, een gunst naar zijn keuze. (Vedabase)

 

Tekst 6

Hij koos voor een voertuig dat een verschrikking vormde voor de Vrishni's, waaree hij naar believen kon reizen en dat niet kon worden vernietigd door de goden, de demonen, de mensen, de zangers van de hemel, de serpenten of de wildemannen.

Hij verkoos een voertuig verschrikkelijk voor de Vrishni's waarmee hij zou kunnen reizen zoals hij dat wilde en dat niet te vernietigen zou zijn voor de goden, de demonen, de mensen, de zangers van de hemel, de serpenten en de wildemannen. (Vedabase)

     

Tekst 7

Giris'a zei 'zo zij het' en gaf vervolgens Maya Dânava, die er was om de steden van de vijanden te verslaan [zie 7.10: 53], de opdracht een [vliegend] fort van ijzer te bouwen genaamd Saubha en dat aan S'âlva aan te bieden.

Met de heer van de berg zeggende 'Zo zij het' werd het Maya Dânava, die er was om de steden van de vijanden te overtreffen [zie 7.10: 53], opgedragen een [vliegend] fort van ijzer genaamd Saubha te bouwen en aan te bieden aan S'âlva. (Vedabase)

 

Tekst 8

Het voertuig vol van duisternis bewoog zich naar believen en was ongenaakbaar. Toen S'âlva het kreeg ging hij, terugdenkend aan de vijandschap die de Vrishni's hadden getoond, er mee naar Dvârakâ.

Toen hij het voertuig in zijn bezit kreeg dat, als een plaats van duisternis en zich bewegend zoals hij maar wilde, ongenaakbaar was, ging S'âlva naar Dvârakâ, met in gedachten gehouden de vijandschap die de Vrishni's hadden getoond. (Vedabase)

  

Tekst 9-11

O beste van de Bharata's, S'âlva belegerde de stad met een grote strijdmacht en vernielde de parken, de tuinen en de torens, de stadspoorten, de woningen, de buitenmuren, de uitkijkposten en de omliggende recreatiegebieden. Vanaf zijn superieure vimâna kwam er een stortvloed aan wapens naar beneden vergezeld door stenen, bomen, bliksemschichten, slangen en hagelstenen. Er stak een heftige wervelwind op die alle richtingen overdekte met een laag stof.

O beste van de Bharata's, S'âlva, die de stad met een grote strijdmacht belegerde, veranderde al de parken, de tuinen en de torens, de stadspoorten, de woningen, buitenmuren, uitkijkposten en recreatiegebieden erom heen in een puinhoop. Van die bovenste beste vimâna die hij had kwam een stortvloed aan wapens, stenen en bomen als ook bliksenschichten, slangen en hagelstenen naar beneden en raakten met het opsteken van een heftige wervelwind alle richtingen door een laag stof overdekt. (Vedabase)

 

Tekst 12

De stad van Krishna die aldus verschrikkelijk werd geteisterd door Saubha o Koning, kon geen vrede vinden, net zoals de aarde dat niet kon met [de belegering door het vliegende drievoudige fort] Tripura [zie 7.10: 56].

De stad van Krishna aldus verschikkelijk geteisterd door Saubha kon, net als de aarde met Tripura [zie 7.10: 56], o Koning, geen vrede vinden. (Vedabase)

 

Tekst 13

Toen de Grote Heer Pradyumna zag hoe Zijn onderdanen werden belaagd, zei Hij tot hen: 'Wees niet bang!', waarna de grote held, die van een ongekende glorie was, in Zijn strijdwagen klom.

De Gote Heer Pradyumna ziende hoe Zijn onderdanen werden geplaagd zei toen tot hen: 'Wees niet bang!', waarna de grote held van een ongekende glorie in Zijn strijdwagen klom.(Vedabase)

 

Tekst 14-15

Eminente aanvoerders onder de strijdwagenhelden als Sâtyaki, Cârudeshna, Sâmba, Akrûra en zijn jongere broers, Hârdikya, Bhânuvinda alsook Gada, S'uka, Sârana en andere boogschutters, kwamen in kuras gestoken [uit de stad] tevoorschijn beschermd door strijdwagens, olifanten, cavalerie en infanterie.

Sâtyaki, Cârudeshna, Sâmba, Akrûra en zijn jongere broers, Hârdikya, Bhânuvinda als ook Gada, S'uka en Sârana en andere eminente leiders van de aanvoerende krijgers-boogschieters, gingen er op af in kuras beschermd door strijdwagens, olifanten, cavalerie en infanterie. (Vedabase)

 

Tekst 16

Daarop nam tussen de Yadu's en de volgelingen van S'âlva een huiveringwekkende strijd zijn aanvang die zo heftig was als de strijd tussen de demonen en de halfgoden [zie 8.10].

Daarop nam tussen de Yadu's en de volgelingen van S'âlva een huiveringwekkende strijd zijn aanvang zo tumultueus als de strijd tussen de demonen en de halfgoden [zie 8:10].  (Vedabase)

 

Tekst 17

Zoals de duisternis van de nacht wordt verdreven door de warme stralen van de zon, werden door de zoon van Rukminî met zijn door God gezegende wapens in een oogwenk de toverkunsten van de meester van Saubha vernietigd.

Zoals de duisternis van de nacht wordt verdreven door de warme stralen van de zon, werden door de zoon van Rukminî in een ogenblik met wapens door God verleend de toverkunsten van de meester van Saubha vernietigd.(Vedabase)

 

Tekst 18-19

Met vijfentwintig ijzer gepunte, in hun knopen perfect vereffende pijlen met gouden schachten trof Hij S'âlva's opperbevelhebber [Dyumân]. Met een honderdtal trof Hij S'âlva en met één pijl trof Hij ieder van zijn soldaten, met tien pijlen doorboorde Hij ieder van zijn wagenmenners en met drie pijlen trof Hij ieder van zijn draagdieren.

Met vijfentwintig ijzergepunte, in hun voegen perfect vereffende pijlen met gouden schachten trof Hij S'âlva's opperbevelhebber [Dyumân], met een honderdtal raakte hij S'âlva en met één ieder van zijn soldaten, met tien ieder van zijn wagenmenners en met drie ieder zijn draagdieren. (Vedabase)

  

Tekst 20

Toen ze dat verbazingwekkende, machtige wapenfeit zagen van Pradyumna, de grote persoonlijkheid, bewezen al Zijn troepen zowel als de soldaten van de vijand Hem de eer.

Dat verbazingwekkende, machtige wapenfeit van Pradyumna, de grote persoonlijkheid, aanschouwend, werd Hij geëerd door al de zijnen en de soldaten van de vijand.(Vedabase)

 

Tekst 21

De magische illusie geschapen door Maya die dan weer werd waargenomen in vele vormen, dan weer als een enkele vorm werd gezien en dan weer helemaal niet te zien was, vormde een veranderlijkheid die het de tegenstander onmogelijk maakte hem te lokaliseren.

Dan weer waargenomen in vele vormen, dan weer als een enkele vorm en dan weer helemaal niet te zien, was die magische illusie geschapen door Maya veranderd in iets dat onmogelijk door de tegenstander kon worden gelokaliseerd. (Vedabase)

   

 Tekst 22

Zich her en der bewegend als een wervelende toorts bleef het luchtschip van Saubha nooit op één plaats; van het ene op het andere moment zag men het op de aarde, in de lucht, op een bergtop of in het water.

Zich her en der bewegend als een wervelende toorts, van het ene moment op het andere gezien op de aarde, dan weer in de lucht, dan op een bergtop en dan in het water, bleef die Saubha nooit op één plaats. (Vedabase)

   

Tekst 23

Waar S'âlva ook met zijn Saubha-schip opdook met zijn soldaten, richtten de legerbevelhebbers van de Yadu's op die plek hun pijlen.

Waar ook S'âlva met zijn soldaten opdook met zijn Saubha, vuurden de legerbevelhebbers van de Yadu's daar en dan hun pijlen af.  (Vedabase)

 

Tekst 24

S'âlva verloor zijn greep als gevolg van de vijand, want zijn leger en fort hadden te lijden onder de afgevuurde pijlen die, als vuur en de zon hun doel treffend, zo ondragelijk waren als slangengif.

S'âlva verloor door de vijand zijn greep op de zaak toen zijn leger en fort ondraaglijk te lijden hadden onder de pijlen die gelijk vuur en zon hun doel treffend in aanraking als slangengif waren. (Vedabase)

 

 Tekst 25

Ondanks dat de Vrishni-helden, begerig naar de overwinning hier en in het hiernamaals, heftig geteisterd werden door de stortvloed aan wapens van S'âlva's bevelhebbers, gaven ze hun stellingen niet op.

Hoewel de vrishni-helden, begerig naar de overwinning in deze wereld en de volgende, uitermate gepijnigd werden door de stortvloed aan wapens van S'âlva's bevelhebbers, gaven ze hun stellingen niet op. (Vedabase)

 

 Tekst 26

S'âlva's metgezel genaamd Dyumân die voordien gewond was geraakt door Pradyumna, stelde zich toen op met een strijdknots van maura-ijzer en sloeg Hem met een machtige brul.

S'âlva's metgezel genaamd Dyumân - voordien getroffen door Pradyumna - zich opstellend met een strijdknots van maura-ijzer, sloeg met een machtige brul toe.(Vedabase)

 

 Tekst 27

Pradyumna, de onderwerper van de vijanden, werd vol in de borst getroffen. Zijn wagenmenner, de zoon van Dâruka, wist wat hem te doen stond en voerde Hem af van het slagveld.

Pradyumna, de onderwerper van de vijanden, die door de knots buiten westen was gemept, werd toen door Zijn wagenmenner, een zoon van Dâruka, getrouw de zeden en gebruiken van het slagveld afgevoerd.  (Vedabase)

 

 Tekst 28

De zoon van Krishna kwam snel weer bij bewustzijn en zei tot Zijn wagenmenner: 'Het is niet goed voor Mij o wagenmenner, om van het slagveld te zijn verwijderd!

In een mum van tijd Zijn bewustzijn herwinnend, zei de zoon van Krishna tot Zijn wagenmenner: 'Hoe fout van je, menner, om Me van het slagveld weg te halen! (Vedabase)

 

 Tekst 29

Buiten Mij, was er nog nooit van iemand geboren in het huis van Yadu bekend dat hij het slagveld verliet. Nu is Mijn eer bezoedeld door een wagenmenner die denkt als een eunuch!

Buiten Mij, was er nog nooit van iemand geboren in het huis van Yadu bekend dat hij het slagveld verliet; mijn eer te grabbel vanwege een menner die denkt als een eunuch! (Vedabase)

 

 Tekst 30

Wat moet Ik weggevlucht van het slagveld nu zeggen als Ik Mijn vaders Râma en Krishna onder ogen kom? Hoe moet Ik Me desgevraagd nu excuseren?

Wat moet ik, met M'n vege lijf voor de strijd gevlucht, nu zeggen als ik Mijn vaders Râma en Krishna onder ogen kom? Wat zou desgevraagd dan passend zijn ter verdediging? (Vedabase)

 

 Tekst 31

Mijn schoonzussen zullen ongetwijfeld de spot met Me drijven en zeggen: 'O held, hoe is het Je vijanden nu gelukt om van Jou zo'n lafaard in de strijd te maken?'

Ongetwijfeld zullen Mijn schoonzussen de spot met me drijven en zeggen: 'Hoe o hoe, o held, lukte het Je vijanden om van Jou zo'n lafaard in de strijd te maken?' (Vedabase)

 

 Tekst 32

De wagenmenner zei: 'O Langlevende, wat ik deed heb ik gedaan in het volle besef van mijn voorgeschreven plicht o Heer. Een wagenmenner behoort zijn meester te beschermen als hij gevaar loopt, net zoals de meester zijn menner moet beschermen.

De wagenmenner zei: 'O Langlevende, wat ik deed werd met het volste vertrouwen in het dharma gedaan, o Heer; een menner behoort zijn meester te beschermen als die in moeilijkheden is geraakt, net zoals de meester ook de menner moet beschermen. (Vedabase)

 

 Tekst 33

Met dat in gedachten heb ik U van het slagveld afgevoerd. Door de knots van de vijand buiten westen geslagen, dacht ik dat U gewond was geraakt!'

Dit wetende werd U, door de knots van de vijand feitelijk buiten westen geslagen, van het veld afgevoerd door mij denkende dat U gewond was geraakt!' (Vedabase)

 

*: Het Monier-Williams woordenboek stelt: "Volgens een legende achtte iedere godheid zich als niet meer waard dan een pas'u of een dier toen ze  S'iva verzochten om de Asura Tri-pura te vernietigen."

 

 

 

 Creative Commons License
De tekst en de audio worden aangeboden onder de
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License
.
De afbeelding is een Hindoe vintage-afbeelding van
Pas'upati ofwel S'iva
afgebeeld met S'âlva als een jongen biddend samen met Yama.

Productie: de
Filognostische Associatie van De Orde van de Tijd.


 

 

Feed-back | Links | Downloads | MuziekAfbeeldingen | Wat is er Nieuw? | Zoeken | Donaties