regelbalk 

Canto 6

Mahâmantra 2

 

 


Hoofdstuk 15: De Wijzen Nârada en Angirâ Instrueren Koning Citraketu

(1)  S'rî S'uka zei: 'Van zins om in spirituele termen instructie te verschaffen spraken zij [de wijzen Nârada en Angirâ] tot de koning die voor dood neergevallen bij het lijk zo heel bedroefd was. (2) 'O beste der koningen, de persoon waar u zo verdrietig over bent, wie is dat nu eigenlijk o heer, wie was hij in zijn vorige geboorte, wie is hij nu en wie zal hij hierna zijn? (3) Net zoals korrels zand samenkomen op de kust en weer uit elkaar drijven door de kracht van de golven, worden de belichaamde zielen door de tijd samengebracht en weer van elkaar gescheiden [vergelijk B.G. 2: 13]. (4) Net zoals er uit zaden soms graan groeit en soms ook niet, ontstaan er, daartoe aangespoord door het materieel vermogen van de Allerhoogste Heer, uit de levende wezens weer andere levende wezens en soms ook niet. (5) Wij, u en ook de andere levende wezens die zich hier op hetzelfde moment rondbewegen of niet o Koning, waren geen van allen bij elkaar voor onze geboorte, noch zullen we hierna nog bij elkaar zijn, ook al delen we dan hetzelfde heden. (6) De Heerser over Allen schept, behoudt en vernietigt zo onverschillig als een [spelende] jongen, levende wezens middels andere levende wezens; zij die door Hem werden geschapen bestaan niet onafhankelijk van Hem [vergelijk B.G. 3: 27]. (7) Door het lichaam van de belichaamde ziel wordt vanuit het ene lichaam een ander lichaam geschapen, net zoals inderdaad uit één zaadje een ander zaadje wordt voortgebracht. De [op deze manier tijdelijk] belichaamde [individuele ziel] is eeuwig, zoals ook de samenstellende elementen der materie dat zijn [zie B.G. 8: 17-22]. (8) Narada explains....Het los van elkaar bezien van dit lichaam en zijn bewoner is, net als het tegenover elkaar plaatsen van het individu en de groep, het product van een eeuwenoude onwetendheid; een dergelijke scheiding is net als het scheiden van zielen - van de essentie - een denkbeeldige.'

(9)  S'rî S'uka zei: 'Koning Citraketu, getroost door wat de tweemaal geborenen hem aldus zeiden, veegde zijn hangende gezicht af met zijn hand en sprak. (10) De achtenswaardige koning zei: 'Jullie tweeën die hier naartoe kwamen gehuld in de kleding van iemand die alles heeft opgegeven, zijn volleerd in de geestelijke kennis en de grootsten der groten. (11) Jullie brahmanen die de Heer dierbaar zijn [jullie Vaishnava's], trekken gekleed als een stel gekken rond door de wereld met de bedoeling om hen het licht te laten zien die, zoals ik, een werelds verstand hebben. (12-15) Sanat-kumâra, Nârada, Ribhu, Angirâ, Devala, Asita, Apântaratamâ [een oude naam van Vyâsadeva], Mârkandeya en Gautama; Vasishthha, Bhagavân Paras'urâma, Kapila, S'ukadeva, Durvâsâ, Yâjñavalkya en Jâtukarna als ook Aruni, Romas'a, Cyavana, Dattâtreya, Âsuri, Patañjali, de wijze Dhaumya hoofd van de Veda's, en de wijze Pañcas'ikha, Hiranyanâbha, Kaus'alya, S'rutadeva en Ritadhvaja; al dezen en andere meesters der volmaaktheid zijn de rondtrekkende, spirituele opvoeders. (16) Laat me daarom bij uw toorts van geestelijke kennis mijn licht opsteken o meesters, want ik ben slechts een dwaze dorpshond verstoken van inzicht in de duisternis.' [*]

(17) S'rî Angirâ zei: 'Ik ben [dezelfde] Angirâ die u de zoon gunde die u graag wilde, o Koning en deze zoon van Brahmâ hier is de grote Nârada in eigen persoon. (18-19) Het uit treurnis over uw zoon op deze manier verzonken zijn in een moeilijk te overwinnen duisternis, past u niet. U wordt verondersteld zich de Allerhoogste Persoonlijkheid te heugen. Wij tweeën arriveerden hier zichtbaar voor uw ogen om u bij te staan o Koning. U als iemand die verankerd is in het Brahman en de Heer bent toegewijd verdient het niet om zo de weg kwijt te zijn. (20) De eerste keer dat ik u thuis opzocht, had ik u de spirituele kennis der transcendentie kunnen geven, maar, aangezien u in beslag werd genomen door andere zaken, kon ik u enkel een zoon bezorgen. (21-23) En nu ondergaat u de beproeving van iemand met een aardige vrouw en kinderen, een thuis, rijkdom, allerlei bezittingen en luxe. De voorwerpen van de zinnen die daarbij een rol spelen, zoals een koninkrijk, verschillende vormen van weelde, land en adel, macht en een schatkist met dienaren, ministers en bondgenoten, behoren allen tot de tijdelijkheid. Dit alles, o Heerser over S'ûrasena, vormt een beklagenswaardige illusie die aanleiding geeft tot angsten en leed; ze bestaat uit drogbeelden die door de geest zelf worden opgeroepen, uit preoccupaties in de vorm van luchtkastelen. (24) Dat waar uw hart naar uitgaat is verstoken van inhoud, dat waar u op mediteert zijn zelfverzonnen zaken die werden geboren uit uw op voordeel belust handelen. Al die soorten van karmisch handelen vinden hun oorsprong in de geest. (25) Dit lichaam van het levend wezen bestaat uit materiële elementen en zinnen van handelen en waarnemen. Dezen worden verklaard de oorzaak te zijn van de verschillende vormen van lijden en pijn van het levende wezen [zie ook B.G 15: 7-11]. (26) Pas daarom op voor wat er zich in de geest afspeelt en overweeg wat uw werkelijke positie is, geef uw geloof in de dualiteit als een duurzaam iets op; zoek uw heil in de staat van vrede.'

(27) S'rî Nârada zei: 'Luister goed en ontvang van mij deze mantra die het geheim van de Vedische filosofie bevat [zie 8.16: 18-25]. Als u zich er een zevental nachten op concentreert, zal die u de visie verschaffen van de allesdoordringende Heer Sankarshana ['Hij met de ploeg'; zie 5.25]. (28) Alle anderen [alle andere mannen van God] die deze illusie der dualiteit opgaven en de  beschutting van Zijn lotusvoeten  vonden, o Koning, bereikten in het verleden onverwijld Zijn onvergelijkelijke, onovertroffen heerlijkheden. Ook u zal spoedig de Transcendentie vinden.'
 

next                 

 
Derde herziene editie, geladen 30 december, 2011.
 
 

 

 

Vorige Aadhar-editie en Vedabase links:

Tekst 1

S'rî S'uka zei: 'Van zins om in spirituele termen instructie te verschaffen spraken zij [de wijzen Nârada en Angirâ] tot de koning die voor dood neergevallen bij het lijk zo heel bedroefd was.
S'rî S'uka zei: 'Zij [de wijzen Nârada en Angirâ] spraken tot de Koning, die voor dood neerlag bij het dode lichaam en zo zeer bedroefd was, om hem instructie te verschaffen over de feitelijkheid die aan de orde moest worden gesteld. (Vedabase)

 

Tekst 2

'O beste der koningen, de persoon waar u zo verdrietig over bent, wie is dat nu eigenlijk o heer, wie was hij in zijn vorige geboorte, wie is hij nu en wie zal hij hierna zijn?

O Beste der Koningen, wie is dit nu voor u, o Heer, over wie u verdriet hebt en wie was dit voorheen uit u geboren, wie is het op dit ogenblik en wie in de toekomst? (Vedabase)

 

Tekst 3

Net zoals korrels zand samenkomen op de kust en weer uit elkaar drijven door de kracht van de golven, worden de belichaamde zielen door de tijd samengebracht en weer van elkaar gescheiden [vergelijk B.G. 2: 13].

Net als korrels zand die samen komen en weer uit elkaar gaan door de kracht van de golven, worden zij, de belichaamden, overeenkomstig verenigd en gescheiden [vergelijk B.G. 2.13]. (Vedabase)

  

Tekst 4

Net zoals er uit zaden soms graan groeit en soms ook niet, ontstaan er, daartoe aangespoord door het materieel vermogen van de Allerhoogste Heer, uit de levende wezens weer andere levende wezens en soms ook niet.

Net als van zaad gezaaid soms het graan groeit en soms ook niet, leiden evenzo de levende wezens tot andere levende wezens daartoe aangezet door het vermogen van de Allerhoogste Beheerser. (Vedabase)

 

Tekst 5

Wij, u en ook de andere levende wezens die zich hier op hetzelfde moment rondbewegen of niet o Koning, waren geen van allen bij elkaar voor onze geboorte, noch zullen we hierna nog bij elkaar zijn, ook al delen we dan hetzelfde heden.

Wij en u ook, o Koning, en ook anderen die zich rondbewegen danwel vastgenageld zijn, zijn, tegelijkertijd tot het leven en de dood behorend, als het ware dus niet werkelijk aanwezig voordien noch achteraf, alhoewel men er in het heden wel is. (Vedabase)

 

Tekst 6

De Heerser over Allen schept, behoudt en vernietigt zo onverschillig als een [spelende] jongen, levende wezens middels andere levende wezens; zij die door Hem werden geschapen bestaan niet onafhankelijk van Hem [vergelijk B.G. 3: 27].

Middels sommige levende wezens schept de Beheerser van Allen andere levende wezens en handhaaft Hij ze en doodt Hij ze eveneens; ze bestaan niet onafhankelijk van Hem hoewel ze door Hem terloops werden geschapen alsof Hij een jongen is [vergelijk B.G. 3.27]. (Vedabase)


Tekst 7

Door het lichaam van de belichaamde ziel wordt vanuit het ene lichaam een ander lichaam geschapen, net zoals inderdaad uit één zaadje een ander zaadje wordt voortgebracht. De [op deze manier tijdelijk] belichaamde [individuele ziel] is eeuwig, zoals ook de samenstellende elementen der materie dat zijn [zie B.G. 8: 17-22].

Door het lichaam van de belichaamde wordt vanuit het ene lichaam een ander lichaam geschapen; precies als inderdaad uit één zaadje een ander zaadje wordt geboren is hij die belichaamd is, net als de samenstellende elementen der materie, eeuwig [zie B.G. 8: 17-22]. (Vedabase)

 

Tekst 8

Het los van elkaar bezien van dit lichaam en zijn bewoner is, net als het tegenover elkaar plaatsen van het individu en de groep, het product van een eeuwenoude onwetendheid; een dergelijke scheiding is net als het scheiden van zielen - van de essentie - een denkbeeldige.'

Deze scheiding tussen het lichaam en zijn bewoner is er als gevolg van het niet begrijpen dat men gecreëerd er is sedert mensenheugenis, net zoals het onderscheid van een klasse en het hebben van een afzonderlijk bestaan wat betreft het oorspronkelijke voorwerp iets is wat men zich inbeeldt.' (Vedabase)

 

Tekst 9

 S'rî S'uka zei: 'Koning Citraketu, getroost door wat de tweemaal geborenen hem aldus zeiden, veegde zijn hangende gezicht af met zijn hand en sprak.

S'rî S'uka zei: 'Koning Citraketu, aldus gesteund door wat de tweemaal geborenen hem hadden gezegd, veegde zijn hangende gezicht af met zijn hand en sprak intelligent. (Vedabase)
  

Tekst 10

De achtenswaardige koning zei: 'Jullie tweeën die hier naartoe kwamen gehuld in de kleding van iemand die alles heeft opgegeven, zijn volleerd in de geestelijke kennis en de grootsten der groten.

De achtenswaardige koning zei: 'Jullie tweeën die naar hier zijn gekomen vermomd in de kledij van iemand die alles heeft opgegeven, zijn naar het volle van jullie kennis de grootsten der groten. (Vedabase)

 

Tekst 11

Jullie brahmanen die de Heer dierbaar zijn [jullie Vaishnava's], trekken gekleed als een stel gekken rond door de wereld met de bedoeling om hen het licht te laten zien die, zoals ik, een werelds verstand hebben.

Zoals dat verlangd wordt trekken jullie brahmanen de Heer dierbaar inderdaad rond gekleed als een stel gekken ter wille van de opwekking van mensen met een verstand ingesteld op het familiale zoals ik. (Vedabase)

 

Tekst 12-15

Sanat-kumâra, Nârada, Ribhu, Angirâ, Devala, Asita, Apântaratamâ [een oude naam van Vyâsadeva], Mârkandeya en Gautama; Vasishthha, Bhagavân Paras'urâma, Kapila, S'ukadeva, Durvâsâ, Yâjñavalkya en Jâtukarna als ook Aruni, Romas'a, Cyavana, Dattâtreya, Âsuri, Patañjali, de wijze Dhaumya hoofd van de Veda's, en de wijze Pañcas'ikha, Hiranyanâbha, Kaus'alya, S'rutadeva en Ritadhvaja; al dezen en andere meesters der volmaaktheid zijn de rondtrekkende, spirituele opvoeders.

Sanat-kumâra, Nârada, Ribhu, Angirâ, Devala, Asita, Apântaratamâ [een oude naam van Vyâsadeva], Mârkandeya en Gautama; Vasishthha, Bhagavân Paras'urâma, Kapila, S'ukadeva, Durvâsâ, Yâjnavalkya en Jâtukarna zowel als Aruni, Romas'a, Cyavana, Dattâtreya, Âsuri, Patañjali de wijze en Dhaumya hoofd van de Veda's, en de wijze Pañcas'ikha, Hiranyanâbha, Kaus'alya, S'rutadeva en Ritadhvaja; al dezen en andere meesters der volmaaktheid zijn de rondtrekkende spirituele opvoeders. (Vedabase)

 

Tekst 16

Laat me daarom bij uw toorts van geestelijke kennis mijn licht opsteken, o meesters, want ik ben slechts een dwaze dorpshond verstoken van inzicht in de duisternis.' [*]

Laat derhalve door jullie het licht van de toorts der spirituele kennis ontstoken zijn, daar ik slechts een dorpshond met een verdwaasde kijk op het leven ben, blind temidden van de duisternis [*]. (Vedabase)

 

Tekst 17

S'rî Angirâ zei: 'Ik ben [dezelfde] Angirâ die u de zoon gunde die u graag wilde, o Koning en deze zoon van Brahmâ hier is de grote Nârada in eigen persoon.

S'rî Angirâ zei: 'Ik ben die Angirâ die u de zoon vergunde die u verlangde, o Koning en deze zoon van Brahmâ hier is de grote Nârada in eigen persoon. (Vedabase)

 

Tekst 18-19   

Het uit treurnis over uw zoon op deze manier verzonken zijn in een moeilijk te overwinnen duisternis, past u niet. U wordt verondersteld zich de Allerhoogste Persoonlijkheid te heugen. Wij tweeën arriveerden hier zichtbaar voor uw ogen om u bij te staan o Koning. U als iemand die verankerd is in het Brahman en de Heer bent toegewijd verdient het niet om zo de weg kwijt te zijn.

Het op deze manier verzonken zijn in een moeilijk door te komen duisternis uit treurnis over uw zoon past u niet in het u heugen van de Allerhoogste Persoonlijkheid. Enkel voor uw heil zijn de geleerden middels ons tweeën hier aangekomen op deze plaats, o Koning, en tot u als iemand verankerd in het Brahman en toegewijd aan de Heer moeten we zeggen dat u het niet verdient om zo hulpeloos verloren te zijn. (Vedabase)

 

Tekst 20

De eerste keer dat ik u thuis opzocht, had ik u de spirituele kennis der transcendentie kunnen geven, maar, aangezien u in beslag werd genomen door andere zaken, kon ik u enkel een zoon bezorgen.

Toen ik voorheen naar uw thuis kwam, zou ik u de spirituele kennis der transcendentie gegeven hebben, maar aangezien u in beslag werd genomen door iets anders gaf ik u enkel een zoon. (Vedabase)

 

Tekst 21-23

En nu ondergaat u de beproeving van iemand met een aardige vrouw en kinderen, een thuis, rijkdom, allerlei bezittingen en luxe. De voorwerpen van de zinnen die daarbij een rol spelen, zoals een koninkrijk, verschillende vormen van weelde, land en adel, macht en een schatkist met dienaren, ministers en bondgenoten, behoren allen tot de tijdelijkheid. Dit alles, o Heerser over S'ûrasena, vormt een beklagenswaardige illusie die aanleiding geeft tot angsten en leed; ze bestaat uit drogbeelden die door de geest zelf worden opgeroepen, uit preoccupaties in de vorm van luchtkastelen.

En momenteel ervaart u inderdaad de beproeving van iemand met kinderen die in die hoedanigheid een aardige vrouw heeft, een thuis, rijkdom, allerlei bezittingen en luxe. Al deze zinsobjecten van betekenis voor u zoals een koninkrijk, vormen van weelde, land en adel, kracht en een schatkist met dienaren, ministers en bondgenoten, zijn alle tijdelijk. Inderdaad is dit alles, o Heerser over S'ûrasena, een beklagenswaardige illusie die aanleiding geeft tot angsten en leed; deze illusies zijn verzinsels van de geest, preoccupaties zoals luchtkastelen. (Vedabase)

 

Tekst 24

Dat waar uw hart naar uitgaat is verstoken van inhoud, dat waar u op mediteert zijn zelfverzonnen zaken die werden geboren uit uw op voordeel belust handelen. Al die soorten van karmisch handelen vinden hun oorsprong in de geest.

Waar u naar uitkijkt is verstoken van inhoud, het zijn drogbeelden geboren uit baatzuchtig handelen waarop u mediteert; het is vanuit de geest dat allerlei vormen van karma hun bestaan vinden. (Vedabase)

   

Tekst 25

Dit lichaam van het levend wezen bestaat uit materiële elementen en zinnen van handelen en waarnemen. Dezen worden verklaard de oorzaak te zijn van de verschillende vormen van lijden en pijn van het levende wezen [zie ook B.G 15: 7-11]. 

Zonder twijfel bestaat dit lichaam van het levend wezen uit materiële elementen en zinnen van handelen en waarnemen. Dezen worden verklaard oorzaak te zijn van de verschillende vormen van lijden en pijn van het levende wezen [zie ook B.G 15: 7-11]. (Vedabase)

 

Tekst 26

Pas daarom op voor wat er zich in de geest afspeelt en overweeg wat uw werkelijke positie is, geef uw geloof in de dualiteit als een duurzaam iets op; zoek uw heil in de staat van vrede.'

Bezin u er daarom goed op en overweeg wat uw werkelijke positie is, geef uw geloof in de dualiteit als een duurzaam iets op; hou het op de toestand van vrede.' (Vedabase)

 

Tekst 27

S'rî Nârada zei: 'Luister goed en ontvang van mij deze mantra die het geheim van de Vedische filosofie bevat [zie 8.16: 18-25]. Als u zich er een zevental nachten op concentreert, zal die u de visie verschaffen van de allesdoordringende Heer Sankarshana ['Hij met de ploeg'; zie 5.25].

S'rî Nârada zei: 'Luister goed en aanvaard deze mantra der filosofie van mij, welke, u erop concentrerend voor een zevental nachten, u de visie zal geven van de alles doordringende Heer Sankarsan ['Hij met de ploeg' zie 5.25]. (Vedabase)

 

Tekst 28

Alle anderen [alle andere mannen van God] die deze illusie der dualiteit opgaven en de beschutting van Zijn lotusvoeten vonden, o Koning, bereikten in het verleden onverwijld Zijn onvergelijkelijke, onovertroffen heerlijkheden. Ook u zal spoedig de Transcendentie vinden.'

Van het vinden van beschutting aan Zijn lotusvoeten o Koning bereikten voorheen al de goddelijken die deze illusie der dualiteit opgaven, onverwijld Zijn onvergelijkelijke, onovertroffen heerlijkheden en ook u zal na een niet te lange tijd de Bovenzinnelijkheid deelachtig zijn. (Vedabase)

 

*: Voorafgaande aan lezingen bidden Vaishnava's een gebed waarin ze de rol van de goeroe als volgt beschrijven:

'om ajñâna-timirândhasya
jñânâñjana-s'alâkayâ
cakshur unmîlitam yena
tasmai s'rî-gurave namah'

"Ik werd geboren in het duister der onwetendheid en mijn geestelijk leraar opende mijn ogen met de toorts der kennis. Hem biedt ik mijn respectvolle eerbetuigingen."  

 

 

 

Creative Commons License
De tekst en de audio worden aangeboden onder de

Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License
.

De afbeelding van Nârada is een detail van een schilderij getiteld:
'Shri Krishna Radha Stuti by Jaideva (Gita Govinda Series)'
©
Exoticindia.com. Gebruikt met toestemming.
Productie: de
Filognostische Associatie van De Orde van de Tijd. 

 

 

Feed-back | Links | Downloads | MuziekAfbeeldingen | Wat is er Nieuw? | Zoeken | Donaties