bij het boek de Bh‚gavata Pur‚na

"Het Verhaal van de Fortuinlijke"

door KRISHNA -DVAIP¬YANA VY¬SA

Downloads:
Bekijk de volledige tekstbestanden boek voor boek.

Muziekbestanden
Luister naar MIDI en Audio-bestanden van de devotionele muziek

Afbeeldingen
Bekijk al de afbeeldingen van het boek

Links
Vind de oorspronkelijke tekst en vertaling hoofdstuk voor hoofdstuk en andere links
Afbeeldingen Canto 10 deel 3 - pagina 1 - 2 - 3 - 4

Hoofdstuk 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63

 

Hoofdstuk 58: Krishna Huwt eveneens K‚lindÓ,
Mitravind‚, Saty‚, Lakshman‚ en Bhadr‚ [
*]

(30) Vindya en Anuvindya, twee koningen uit AvantÓ [Ujjain] die Duryodhana ondersteunden, verboden het hun zuster [Mitravind‚] die zich aangetrokken voelde tot Krishna, [om voor Hem te kiezen] tijdens haar svayamvara [plechtigheid voor het selecteren van een echtgenoot]. (31) Mitravind‚, de dochter van R‚j‚dhidevÓ, de zuster van Zijn vader [9.24: 28-31], o Koning, werd door Krishna met geweld voor ogen van de koningen ontvoerd [vergelijk 10.53].


 


Hoofdstuk 59: Mura en Bhauma Gedood en
de Gebeden van BhŻmÓ

(6) Toen hij het geluid hoorde van de Heer Zijn P‚Ůcajanya, dat klonk als de donder aan het einde der tijden, verhief zich de vijfkoppige demon Mura die lag te slapen in het water [van de gracht]. (7) Met zijn drietand opgeheven en met een gloed zo verschrikkelijk als het vuur van de zon moeilijk te aanschouwen, ging hij, als wilde hij met zijn vijf monden de drie werelden verzwelgen, over tot de aanval zoals de zoon van T‚rkshya [Garuda] een slang aanvalt.


(38-39) Daarop begaf Hij zich naar de verblijfplaats van de koning van de goden en overhandigde Hij Aditi haar oorhangers. Vervolgens werd Hij tezamen met Zijn geliefde [Satyabh‚m‚] aanbeden door Indra, de leider van de dertig [belangrijkste] halfgoden, en door de echtgenote van de grote koning. Er door Zijn eigen vrouw toe aangezet trok hij de p‚rij‚ta [een hemelboom] uit de grond en plaatste hem op Garuda. Hij versloeg de halfgoden met inbegrip van Indra [die dat wilden verhinderen] en bracht hem naar Zijn stad. (40) Helemaal vanuit de hemel gevolgd door de bijen die de zoete geur en het sap begeerden, sierde de boom de tuin van Satyabh‚m‚'s verblijf nadat hij daar geplant was.

 

Hoofdstuk 60: Heer Krishna Plaagt Koningin RukminÓ

(20) Onverschillig over een thuis en een lichaam geven Wij niet echt om echtgenotes, kinderen en rijkdommen; afzijdig van welk ondernemen ook zijn Wij volkomen in Onszelf tevreden als een licht dat verder niets doet.'


Bewerkt: 20 juni, 2021

Hoofdstuk 61: Heer Balar‚ma Maakt een Einde aan RukmÓ
op Aniruddha's Huwelijk

(25) Ondanks dat hij in vijandschap gebonden was aan de Heer, schonk RukmÓ Aniruddha - die zijn dochters zoon was, zijn kleindochter genaamd Rocan‚ ten huwelijk. Zich ervan bewust dat het huwelijk indruiste tegen het dharma [niet te heulen met de vijand], gaf hij, in zijn vrijheid beperkt door de banden der genegenheid, er de voorkeur aan zijn zuster te behagen met dat huwelijk.Hoofdstuk 62: Řsh‚ Verliefd en
Aniruddha Ingerekend

(10)  Zijn maagdelijke dochter genaamd Řsh‚ had in een droom een romantische ontmoeting met de zoon van Pradyumna, een aldus gevonden minnaar die ze nog nooit eerder had gezien en waarover ze ook nog nooit had gehoord [zie *].


(17) Toen ze dit had gezegd tekende ze natuurgetrouw voor haar de halfgod en de zanger van de hemel, de vervolmaakte, de achtenswaardige en de laag-bij-de-grondse slang, de demon, de magiŽr, het bovennatuurlijke wezen en de mens.  (18-19) Van de mensen tekende ze Vrishni's als S'Żrasena, Vasudeva, Balar‚ma en Krishna, maar toen ze Pradyumna zag raakte Řsh‚ bedeesd en met het tekenen van Aniruddha boog ze haar hoofd in verlegenheid o grote heer, en zei ze glimlachend: 'Dat is Hem, Hij hier!'Hoofdstuk 63: De Koorts in de Strijd en B‚na Verslagen

(18) B‚na, buiten zichzelf door het vechten, legde twee pijlen aan op ieder
van zijn bogen en spande in ťťn keer alle vijfhonderd.Kijk voor de © copyright rechten van de individuele schilderijen          
 onderaan het hoofdstuk waar het geplaatst is.         
   

volgende pagina