regelbalk 

Canto 8

S'rî Râdhika Stava

 

 

Hoofdstuk 13: Beschrijving van de Toekomstige Manu's

(1) S'rî S'uka zei: 'Verneem nu van mij over de kinderen van de zoon van Vivasvân, de huidige Manu die in de wereld bekend staat als S'râddhadeva. Hij is de zevende Manu [we verkeren nu in de achtentwintigste yuga van hem die ook bekend staat als Vaivasvata Manu]. (2-3) De tien zoons van Manu staan bekend onder de namen Ikshvâku, Nabhaga, Dhrishtha, S'aryâti, Narishyanta, Nâbhâga [of Nriga] en Dishtha als de zevende zoon. Dan, o bestraffer van de vijand, zijn er nog Tarûsha [of Karûshaka], Prishadhra en Manu's tiende zoon die bekend staat als Vasumân [of Kavi, zie ook 9.1: 11-12]. (4) O Koning, de halfgoden [van dit tijdperk] zijn de Âditya's, de Vasu's, de Rudra's, de Vis'vedeva's, de Maruts, de As'vins en de Ribhu's en Purandara is er als hun Indra.  (5) Kas'yapa, Atri, Vasishthha, Vis'vâmitra, Gautama, Jamadagni en Bharadvâja staan bekend als de zeven wijzen. (6) De verschijning van de Allerhoogste Heer Vishnu die in deze periode plaatsvond was die van Heer Vâmana. Hij was de jongste Âditya van moeder Aditi en vader Kas'yapa Muni. (7)  Ik heb beknopt de zeven perioden van de Manu's beschreven, laat me u nu ook vertellen over de zeven toekomstige Manu's die de vermogens van Vishnu gegeven zijn [zie 8.1 & 8.5].

(8) Samjñâ en Châyâ, de twee echtgenotes van Vivasvân die de dochters waren van Vis'vakarmâ, o Koning, beschreef ik u voorheen [zie 6.6: 40-41]. (9) Sommigen maken melding van een derde echtgenote van Vivasvân: Vadavâ. Van die drie kwamen er van Samjñâ drie kinderen ter wereld, een dochter Yamî en de zoons Yama en S'râddhadeva. Verneem nu over de kinderen van Châyâ. (10) Dat zijn Sâvarni [een zoon], de dochter Tapatî die later de vrouw werd van koning Samvarana en S'anais'cara [Saturnus] die de derde was. De twee As'vins namen hun geboorte als de zoons van Vadavâ. (11) Als de achtste periode aanbreekt zal Sâvarni de Manu worden. De zoons van Sâvarni, o heerser van de mensen, zijn Nirmoka, Virajaska en anderen. (12) De Sutapâ's, de Viraja's en de Amritaprabha's zullen deel uitmaken van de halfgoden en Bali, de zoon van Virocana, zal de Indra worden. (13) Na het ganse universum aan Vishnu geschonken te hebben die hem om drie stappen grond vroeg, zal hij [Bali] de post van Indra verwerven. Daarna van verzaking zijnd zal hij de perfectie van het leven bereiken. (14) Hem, Bali, gebonden door de Allerhoogste Heer, werd als blijk van Zijn waardering opnieuw de gunst van het koninkrijk van Sutala verleend alwaar gesitueerd hij tot op vandaag een positie bekleedt die meer welvarend is dan die van Indra in de hemel. (15-16) Gâlava, Dîptimân, Paras'urâma, As'vatthâmâ, Kripâcârya, Rishyas'ringa en onze vader Vyâsadeva, de incarnatie van de Heer [als filosoof], zullen, op basis van hun yogapraktijk, in de achtste manvantara de zeven wijzen zijn. Momenteel zijn ze ieder in hun eigen hermitage bezig, o Koning. (17) Sârvabhauma, de Heer en Meester [over de wereld] die door Devaguhya zal worden verwekt in Sarasvatî, zal Purandara [Indra] met geweld zijn koninkrijk afhandig maken en het aan Bali schenken.

(18) Daksha-sâvarni, de negende Manu, geboren als de zoon van Varuna, zal als zijn zonen Bhûtaketu, Dîptaketu en anderen hebben, o Koning. (19) De Pâra's, de Marîcigarbha's en dergelijken zullen de halfgoden zijn, de koning van de hemel zal bekend staan als Adbhuta en de zeven wijzen in dat tijdvak zullen onder leiding van Dyutimân staan. (20) Rishabhadeva, een gedeeltelijke incarnatie van de Allerhoogste Heer, zal met Âyushmân als Zijn vader uit de schoot van Ambudhârâ zijn geboorte nemen. Dankzij Hem zal Adbhuta al de weelde van de drie werelden genieten.

(21) De tiende Manu zal Brahma-sâvarni, de zoon van Upas'loka zijn. Zijn zoons zijn Bhûrishena en anderen en de tweemaal geborenen zullen onder leiding staan van Havishmân. (22) Havishmân, Sukrita, Satya, Jaya, Mûrti [en anderen] zijn in die periode de [zeven] wijzen, de Suvâsana's, de Viruddha's en anderen zullen de halfgoden zijn en S'ambhu zal de heerser over de Sura's zijn [de Indra]. (23) Eén van de volkomen deelaspecten van de Allerhoogste Heer, Vishvaksena, zal Zijn geboorte nemen uit de schoot van Vishûcî in het huis van Vis'vasrashthâ en vriendschap sluiten met S'ambhu.

(24) Dharma-sâvarni zal de elfde Manu zijn die in de toekomst verschijnt. Deze zelfgerealiseerde ziel zal Satyadharma en anderen als zijn tien zoons hebben. (25) De Vihangama's, Kâmagama's en Nirvânaruci's zijn de halfgoden dan en Vaidhrita is hun Indra. De zeven wijzen zijn Aruna en anderen. (26) Een gedeeltelijke incarnatie van de Heer bekend onder de naam Dharmasetu zal dan geboorte nemen uit de schoot van Vaidhritâ als de zoon van Âryaka en over de drie werelden heersen.

(27) Rudra-sâvarni, o Koning, zal verschijnen als de twaalfde Manu en Devavân, Upadeva en Devas'reshthha en anderen zullen zijn zoons zijn. (28) In die periode zal Ritadhâmâ de Indra zijn, de halfgoden zullen worden aangevoerd door de Harita's en Tapomûrti, Tapasvî, Âgnîdhraka en anderen zullen de wijzen zijn. (29) De machtige Svadhâmâ, een partiële incarnatie van de Heer die door Satyasahâ zal worden verwekt uit Sunritâ, zal in die periode van Manu heersen.

(30) De zelfverwerkelijkte Deva-sâvarni zal de dertiende Manu zijn en Citrasena, Vicitra en anderen zullen zijn zonen zijn. (31) De Sukarmâ's en de Sutrâma's zullen de halfgoden zijn, Divaspati zal de Indra zijn en Nirmoka en Tattvadars'a en anderen zullen dan de wijzen zijn. (32) Yoges'vara, een gedeeltelijke incarnatie van de Heer, zal als de zoon van Devahotra uit de schoot van Brihatî verschijnen en zich inzetten ter wille van Divaspati [de Indra].

(33) Indra-savârni zal de veertiende Manu zijn en uit zijn zaad zullen Uru, Gambhîra, Budha en anderen geboren worden. (34) De Pavitra's en Câkshusha's zullen de halfgoden zijn, S'uci zal de koning van de hemel zijn en Agni, Bâhu, S'uci, S'uddha, Mâgadha en anderen zullen de asceten zijn. (35) Voor dat tijdvak, o grote koning, zal de Heer in de schoot van Vitânâ verschijnen als Brihadbhânu, de zoon van Satrâyana, om allerlei geestelijke activiteiten te bevorderen.

(36) O Koning, de geschatte tijd van het verleden, het heden en de toekomst van deze veertien Manu's die ik voor u beschreef, beslaat een duizendtal mahâyuga's ofwel een kalpa [een dag van Brahmâ, zie ook afbeelding].'

 

next                         

 

 

 
Derde herziene editie, geladen 10 juli 2019.
 
 

 

 

Vorige Aadhar-editie en Vedabase links:

Tekst 1

S'rî S'uka zei: 'Verneem nu van mij over de kinderen van de zoon van Vivasvân, de huidige Manu die in de wereld bekend staat als S'râddhadeva. Hij is de zevende Manu [we verkeren nu in de achtentwintigste yuga van hem die ook bekend staat als Vaivasvata Manu].
S'rî S'uka zei: 'Verneem nu van mij over de kinderen van de zoon van Vivasvân die in de wereld bekend staat als S'râddhadeva - hij die op het ogenblik de zevende Manu is [we verkeren nu in de acht-en-twintigste yuga van hem die ook bekend staat als Vaivasvata Manu]. (Vedabase)

  

Tekst 2-3

De tien zoons van Manu staan bekend onder de namen Ikshvâku, Nabhaga, Dhrishtha, S'aryâti, Narishyanta, Nâbhâga [of Nriga] en Dishtha als de zevende zoon. Dan, o bestraffer van de vijand, zijn er nog Tarûsha [of Karûshaka], Prishadhra en Manu's tiende zoon die bekend staat als Vasumân [of Kavi, zie ook 9.1: 11-12].

De tien zoons van Manu staan bekend onder de namen Ikshvâku en Nabhaga inderdaad, Dhrishtha en ook S'aryâti, Narishyanta en Nâbhâga [of Nriga] met Dishtha als de zevende; verder zijn er Tarûsha [of Karûshaka] en Prishadhra en Manu's tiende die men kent als Vasumân [of Kavi] [zie ook 9.1: 11-12]. (Vedabase)

 

Tekst 4

O Koning, de halfgoden [van dit tijdperk] zijn de Âditya's, de Vasu's, de Rudra's, de Vis'vedeva's, de Maruts, de As'vins en de Ribhu's en Purandara is er als hun Indra.

O Koning, Purandara is er als de Indra van de Âditya's, de Vasu's, de Rudra's, de Vis'vedeva's, de Maruts, de As'vins en de Ribhu's [de halfgoden]. (Vedabase)

  

Tekst 5

Kas'yapa, Atri, Vasishthha, Vis'vâmitra, Gautama, Jamadagni en Bharadvâja staan bekend als de zeven wijzen.

Kas'yapa, Atri, Vasishthha, Vis'vâmitra, Gautama, Jamadagni en Bharadvâja staan bekend als de zeven wijzen voorheen vermeld. (Vedabase)

 

Tekst 6

De verschijning van de Allerhoogste Heer Vishnu die in deze periode plaatsvond was die van Heer Vâmana. Hij was de jongste Âditya van moeder Aditi en vader Kas'yapa Muni.

Gedurende deze periode werd de verschijning van de Allerhoogste Heer Vishnu in de gedaante van Heer Vâmana als de jongste van Aditi veiliggesteld door Kas'yapa Muni. (Vedabase)

 

Tekst 7

Ik heb beknopt de zeven perioden van de Manu's beschreven, laat me u nu ook vertellen over de zeven toekomstige Manu's die de vermogens van Vishnu gegeven zijn [zie 8.1 & 8.5].

In het kort heb ik de zeven wisselingen van de Manu's beschreven, nu zal ik u ook vertellen over de zeven toekomstige Manu's begiftigd met de energie van Vishnu [zie 8.1 & 5]. (Vedabase)

 

Tekst 8

Samjñâ en Châyâ, de twee echtgenotes van Vivasvân die de dochters waren van Vis'vakarmâ, o Koning, beschreef ik u voorheen [zie 6.6: 40-41].

De twee echtgenotes van Vivasvân, de dochters van Vis'vakarmâ Samjñâ en Châyâ, o Koning, beschreef ik u beiden voorheen. [zie 6.6: 40-41]. (Vedabase)

 

Tekst 9

Sommigen maken melding van een derde echtgenote van Vivasvân: Vadavâ. Van die drie kwamen er van Samjñâ drie kinderen ter wereld, een dochter Yamî en de zoons Yama en S'râddhadeva. Verneem nu over de kinderen van Châyâ.

Sommigen maken melding van een derde echtgenote van Vivasvân: Vadavâ. Van hen drieën kwamen er van Samjñâ drie kinderen ter wereld - een dochter Yamî en de zoons Yama en S'râddhadeva. Verneem nu over de kinderen van Châyâ. (Vedabase)

 

Tekst 10

Dat zijn Sâvarni [een zoon], de dochter Tapatî die later de vrouw werd van koning Samvarana en S'anais'cara [Saturnus] die de derde was. De twee As'vins namen  hun geboorte als de zoons van Vadavâ.

Zij zijn Sâvarni [een zoon], de dochter Tapatî die later de vrouw werd van koning Samvarana en S'anais'cara [Saturnus] die de derde was. De As'vins namen geboorte als de zoons van Vadavâ. (Vedabase)

 

Tekst 11

Als de achtste periode aanbreekt zal Sâvarni de Manu worden. De zoons van Sâvarni, o heerser van de mensen, zijn Nirmoka, Virajaska en anderen.

Als de achtste periode is aangebroken zal Sâvarni de Manu worden. De zoons van Sâvarni, o heerser der mensen, zijn Nirmoka, Virajaska en anderen. (Vedabase)

 

Tekst 12

De Sutapâ's, de Viraja's en de Amritaprabha's zullen deel uitmaken van de halfgoden en Bali, de zoon van Virocana, zal de Indra worden.

De halfgoden zullen dan de Sutapâ's, de Viraja's en de Amritaprabha's zijn en Bali, de zoon van Virocana, zal de Indra worden. (Vedabase)

 

Tekst 13

Na het ganse universum aan Vishnu geschonken te hebben die hem om drie stappen grond vroeg, zal hij [Bali] de post van Indra verwerven. Daarna van verzaking zijnd zal hij de perfectie van het leven bereiken.

Het ganse universum aan Vishnu geschonken hebbend die hem om drie stappen grond vroeg, zal hij de post van Indra verwerven en daarna zal hij, in verzaking, de volmaaktheid des levens bereiken. (Vedabase)

  

Tekst 14

Hem, Bali, gebonden door de Allerhoogste Heer, werd als blijk van Zijn waardering opnieuw de gunst van het koninkrijk van Sutala verleend alwaar gesitueerd hij tot op vandaag een positie bekleedt die meer welvarend is dan die van Indra in de hemel.

Hem, Bali, gebonden door de Allerhoogste Heer, werd de gunst van het koninkrijk van Sutala verleend alwaar, op het ogenblik een positie gelijk aan Indra bekledend, hij opnieuw moest worden hersteld in een positie meer welvarend dan in de hemel. (Vedabase)

 

Tekst 15-16

Gâlava, Dîptimân, Paras'urâma, As'vatthâmâ, Kripâcârya, Rishyas'ringa en onze vader Vyâsadeva, de incarnatie van de Heer [als filosoof], zullen, op basis van hun yogapraktijk, in de achtste manvantara de zeven wijzen zijn. Momenteel zijn ze ieder in hun eigen hermitage bezig, o Koning.

In de achtste manvantara zullen Gâlava, Dîptimân, Paras'urâma, As'vatthâmâ, Kripâcârya, Rishyas'ringa en onze vader Vyâsadeva, de incarnatie van de Heer [als filosoof], die op het ogenblik, o Koning, zich bezighouden in hun eigen hermitages, als gevolg van hun yogapraktijk de zeven wijzen zijn. (Vedabase)

  

Tekst 17

Sârvabhauma, de Heer en Meester [over de wereld] die door Devaguhya zal worden verwekt in Sarasvatî, zal Purandara [Indra] met geweld zijn koninkrijk afhandig maken en het aan Bali schenken.

Sârvabhauma door Devaguhya verwekt in Sarasvatî, zal als de Heer en Meester met geweld Purandara [Indra] zijn koninkrijk afhandig maken en het aan Bali schenken.  (Vedabase)

 

Tekst 18

Daksha-sâvarni, de negende Manu, geboren als de zoon van Varuna, zal als zijn zonen Bhûtaketu, Dîptaketu en anderen hebben, o Koning. 

Daksha-sâvarni, de negende Manu, geboren als de zoon van Varuna, zal als zijn zonen Bhûtaketu, Dîptaketu en anderen hebben, o Koning. (Vedabase)

 

Tekst 19

De Pâra's, de Marîcigarbha's en dergelijken zullen de halfgoden zijn, de koning van de hemel zal bekend staan als Adbhuta en de zeven wijzen in dat tijdvak zullen onder leiding van Dyutimân staan. 

De Pâra's, de Marîcigarbha's en dergelijke zullen de halfgoden zijn, de koning van de hemel zal bekend staan als Adbhuta en zij met Dyutimân voorop zullen de zeven wijzen zijn in dat tijdvak. (Vedabase)

 

Tekst 20

Rishabhadeva, een gedeeltelijke incarnatie van de Allerhoogste Heer, zal met Âyushmân als Zijn vader uit de schoot van Ambudhârâ zijn geboorte nemen. Dankzij Hem zal Adbhuta al de weelde van de drie werelden genieten.

Van Âyushmân zal uit de schoot van Ambudhârâ Rishabhadeva, een gedeeltelijke incarnatie van de Allerhoogste Heer, zijn geboorte nemen en van hem zal Adbhuta al de weelde van de drie werelden genieten. (Vedabase)

 

Tekst 21

De tiende Manu zal Brahma-sâvarni, de zoon van Upas'loka zijn. Zijn zoons zijn Bhûrishena en anderen en de tweemaal geborenen zullen onder leiding staan van Havishmân.

De tiende Manu zal Brahma-sâvarni, de zoon van Upas'loka zijn; zijn zoons zullen Bhûrishena en anderen zijn en de tweemaal geborenen zullen onder leiding staan van Havishmân. (Vedabase)

 

Tekst 22

Havishmân, Sukrita, Satya, Jaya, Mûrti [en anderen] zijn in die periode de [zeven] wijzen, de Suvâsana's, de Viruddha's en anderen zullen de halfgoden zijn en S'ambhu zal de heerser over de Sura's zijn [de Indra].

Havishmân, Sukrita, Satya, Jaya en Mûrti [en anderen] zullen in die tijd de [zeven] wijzen zijn; de Suvâsana's, de Viruddha's en anderen zullen de halfgoden zijn en S'ambhu zal de heerser over de Sura's zijn [de Indra]. (Vedabase)

 

Tekst 23

Eén van de volkomen deelaspecten van de Allerhoogste Heer, Vishvaksena, zal Zijn geboorte nemen uit de schoot van Vishûcî in het huis van Vis'vasrashthâ en vriendschap sluiten met S'ambhu.

Eén van de Allerhoogste Heer Zijn volkomen aspecten, Vishvaksena, geboren uit de schoot van Vishûcî in het huis van Vis'vasrashthâ, zal vriendschap sluiten met S'ambhu. (Vedabase)

 

Tekst 24

Dharma-sâvarni zal de elfde Manu zijn die in de toekomst verschijnt. Deze zelfgerealiseerde ziel zal Satyadharma en anderen als zijn tien zoons hebben.

De Manu Dharmasâvarni zal feitelijk de elfde zijn die in de toekomst verschijnt als de meester van de ziel en Satyadharma en anderen zullen zijn tien zoons zijn. (Vedabase)

  

Tekst 25

De Vihangama's, Kâmagama's en Nirvânaruci's zijn de halfgoden dan en Vaidhrita is hun Indra. De zeven wijzen zijn Aruna en anderen.

De Vihangama's, Kâmagama's en Nirvânaruci's zijn de halfgoden en Vaidhritâ is hun Indra; de zeven wijzen zijn Aruna en anderen. (Vedabase)

 

Tekst 26

Een gedeeltelijke incarnatie van de Heer bekend onder de naam Dharmasetu zal dan geboorte nemen uit de schoot van Vaidhritâ als de zoon van Âryaka en over de drie werelden heersen.

Geboren uit de schoot van Vaidhritâ als de zoon van Âryaka zal een gedeeltelijke incarnatie van de Heer bekend als Dharmasetu dan over de drie werelden heersen. (Vedabase)

 

Tekst 27

Rudra-sâvarni, o Koning, zal verschijnen als de twaalfde Manu en Devavân, Upadeva en Devas'reshthha en anderen zullen zijn zoons zijn.

Rudra-sâvarni, o Koning, zal verschijnen als de twaalfde Manu en Devavân, Upadeva en Devas'reshthha en anderen zullen zijn zoons zijn. (Vedabase)

 

Tekst 28

In die periode zal Ritadhâmâ de Indra zijn, de halfgoden zullen worden aangevoerd door de Harita's en Tapomûrti, Tapasvî, Âgnîdhraka en anderen zullen de wijzen zijn. 

In die periode zal Ritadhâmâ de Indra zijn, zullen de halfgoden worden aangevoerd door de Harita's en zullen de wijzen Tapomûrti, Tapasvî, Âgnîdhraka en anderen zijn. (Vedabase)

 

Tekst 29

De machtige Svadhâmâ, een partiële incarnatie van de Heer die door Satyasahâ zal worden verwekt uit Sunritâ, zal in die periode van Manu heersen.

Door Satyasahâ verwekt uit Sunritâ zal de almachtige Svadhâmâ, een partiële incarnatie van de Heer, de periode van die Manu beheersen. (Vedabase)

  

Tekst 30

De zelfverwerkelijkte Deva-sâvarni zal de dertiende Manu zijn en Citrasena, Vicitra en anderen zullen zijn zonen zijn.
De dertiende Manu van vooruitgang naar de ziel zal Deva-sâvarni zijn en Citrasena, Vicitra en anderen zullen Deva-sâvarni's vlees en bloed zijn. (Vedabase)

 

Tekst 31

De Sukarmâ's en de Sutrâma's zullen de halfgoden zijn, Divaspati zal de Indra zijn en Nirmoka en Tattvadars'a en anderen zullen dan de wijzen zijn.

De Sukarmâ's en de Sutrâma's zullen de halfgoden zijn, Divaspati zal de Indra zijn en Nirmoka en Tattvadars'a en anderen zullen dan de wijzen zijn. (Vedabase)


Tekst 32

Yoges'vara, een gedeeltelijke incarnatie van de Heer, zal als de zoon van Devahotra uit de schoot van Brihatî verschijnen en zich inzetten ter wille van Divaspati [de Indra].

Als de zoon van Devahotra zal, als de begunstiger van Divaspati [de Indra], uit de schoot van Brihatî, Yoges'vara een gedeeltelijke incarnatie van de Heer verschijnen. (Vedabase)

 

Tekst 33

Indra-savârni zal de veertiende Manu zijn en uit zijn zaad zullen Uru, Gambhîra, Budha en anderen geboren worden. 
De Manu bekend als Indra-savârni zal de veertiende zijn en uit zijn zaad zullen Uru, Gambhîra, Budha en anderen geboren worden. (Vedabase)

 

Tekst 34

De Pavitra's en Câkshusha's zullen de halfgoden zijn, S'uci zal de koning van de hemel zijn en Agni, Bâhu, S'uci, S'uddha, Mâgadha en anderen zullen de asceten zijn. 

De Pavitra's en Câkshusha's zullen de halfgoden zijn, S'uci zal de koning van de hemel zijn en Agni, Bâhu, S'uci, S'uddha, Mâgadha en anderen zullen de boetvaardigen zijn.  (Vedabase)

 

Tekst 35

Voor dat tijdvak, o grote koning, zal de Heer in de schoot van Vitânâ verschijnen als Brihadbhânu, de zoon van Satrâyana, om allerlei geestelijke activiteiten te bevorderen.

Voor dat tijdvak, o grote koning, zal de Heer in de schoot van Vitânâ verschijnen als Brihadbhânu, de zoon van Satrâyana, terwille van het verrichten van geestelijke activiteiten. (Vedabase)

 

Tekst 36

O Koning, de geschatte tijd van het verleden, het heden en de toekomst van deze veertien Manu's die ik voor u beschreef, beslaat een duizendtal mahâyuga's ofwel een kalpa [een dag van Brahmâ, zie ook afbeelding].'

O Koning, de geschatte tijd van het verleden, het heden en de toekomst die deze veertien beslaan die ik u beschreef, bestaat uit een duizendtal mahâyuga's of een kalpa [dag van Brahmâ, zie ook afbeelding].' (Vedabase)

 

 

 

 

 

Creative Commons License
De tekst en de audio worden aangeboden onder de
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
Het schilderij op deze pagina stelt de verschillende Manu's voor.
Bron.
Productie: de
Filognostische Associatie van De Orde van de Tijd  


 

 

 

Feed-back | Links | Downloads | MuziekAfbeeldingen | Wat is er Nieuw? | Zoeken | Donaties