Een Lied van Geluk
- Een Klassieke Gîtâ -

door Krishna Dvaipâyana Vyâsadeva


Jñâna is de spirituele kennis van de zelfverwerkelijking, de gnosis die niet alleen alle Hindoes verbindt, maar ook alle anderen die geloof hechten aan de geest van het Absolute. Om die reden werd, wat betreft dit ware mysterie, in deze klassieke versie van de Bhagavad Gîtâ de kennis van het vinden van bevrijding in de geest, van het ontwikkelen van bhakti of toewijding met de persoon van God, âtmatattva genoemd, het principe en de werkelijkheid van het ware zelf, of dat wat staat voor de kennis van de verbondenheid in spirituele aangelegenheden. Het is eenvoudigweg zo dat we zonder deze âtmatattva niet menselijk zijn, omdat we in essentie homo sapiens zijn, ofwel mens bij de genade van de spirituele wijsheid. Hoewel in dit boek enkele woorden staan die te vinden zijn in het woordenboek voor het Sanskriet, zal dit voor die lezers die geïnteresseerd zijn in de klassieke sfeer en cultuur van de Veda's geen hindernis vormen. In de voetnoten worden de essentiële begrippen de een na de ander uitgelegd en in verband gebracht, en is aldus deze vertaling niet alleen getrouw de oorspronkelijke tekst, maar ook nog eens goed te begrijpen voor de leek. De nogal vrije verwoording daarbij is van een moderne stijl en ook hierdoor makkelijk te volgen. Het resultaat is Een Lied van Geluk dat toegankelijk is voor ieder klassiek georiënteerd mens die te kampen heeft met de moderne last aan illusie en de eenzaamheid van het filosofisch impersonalisme. Voor de meer ervaren student van de Gîtâ is aan iedere pagina een link toegevoegd naar de Vedabase die het Sanskriet biedt, woord-voor-woord-vertalingen en het commentaar van de geestelijke erfopvolging die verantwoordelijk is voor het naar het Westen brengen van de devotionele cultuur van het respecteren van de Gîtâ.
Wat ook nog beschikbaar is zijn de voorgaande editie, de
Bhagavad Gîtâ van Orde en de moderne versie: het is dezelfde Gîtâ als deze, maar dan met alle Sanskriet namen vertaald naar westerse namen en met de omstandigheid van het slagveld getransponeerd naar die van een modern politiek debat.

Anand Aadhar Prabhu is de Vedische naam van René P.B.A. Meijer, een klinisch psycholoog geboren in 1954, die, na zich te hebben gewend tot de yogafilosofie, na zijn verzelfstandiging in 1982, in 1989 in India zijn naam kreeg.
Kom binnen: clicken op de cirkel hieronder voert naar de inhoudsopgave
de boog rechts is de volgende pagina, de boog links de vorige.
Moderne versie | Vorige editie | download | Vedabase


   

 
     Bestel het boek: 'Een Lied van Geluk - Een klassieke Gîtâ'  

 


 
2007 © bhagavata.org 

  

website
tracking