bij het boek de Bhâgavata Purâna

"Het Verhaal van de Fortuinlijke"

door KRISHNA -DVAIPÂYANA VYÂSA

Downloads:
Bekijk de volledige tekstbestanden boek voor boek.

Muziekbestanden
Luister naar MIDI en Audio-bestanden van de devotionele muziek

Afbeeldingen
Bekijk al de afbeeldingen van het boek

Links
Vind de oorspronkelijke tekst en vertaling hoofdstuk voor hoofdstuk en andere links
Afbeeldingen Canto 8 - pagina 1 - 2 - 3 - 4

Hoofdstuk 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18

 

 

Hoofdstuk 13: Beschrijving van de Toekomstige Manu's


(7) Ik heb beknopt de zeven perioden van de Manu's beschreven, laat me u nu ook vertellen over de
zeven toekomstige Manu's die de vermogens van Vishnu gegeven zijn [zie
8.1 & 8.5].Hoofdstuk 14: De Wijze van Universeel Bestuur


(3) De Heer van het Offer Yajña en de andere incarnaties van de Allerhoogste Persoonlijkheid die ik voorheen
ter sprake bracht
o Koning, vormen de leidraad voor de Manu's en de anderen belast met de zaken van de wereld.Hoofdstuk 15: Bali Mahârâja Verovert de Hemelse Plaatsen


(10-11) Omringd door zijn mannen en de andere Daitya leiders gelijk aan hem qua weelde, kracht en schoonheid, leken ze de hemel te verzwelgen en alle windrichtingen te verzengen met hun blikken. De grootste Asura krijgers bijeen gebracht hebbend begaven ze zich naar de uiterst welvarende hoofdstad van Indra en deden daarbij de aarde trillen onder hun voeten.Hoofdstuk 16: Aditi Ingevoerd in de Payo-vrata Ceremonie,
de beste van alle Offerandes


(54) O vrome dame, de brahmanen en allen daar bijeengekomenen moeten zoveel als mogelijk is de
prasâda
ontvangen van het voedsel der goedheid [B.G.
17: 8] dat zo rijkelijk werd toebereid met melk en ghee.Hoofdstuk 17: De Allerhoogste Heer Zegt Toe Aditi's Zoon te Worden


(4) De Allerhoogste Heer, de Oorspronkelijke Persoon verscheen toen aan haar mijn beste, gekleed in het geel
en met Zijn vier armen waarmee hij de schelp, de cakra, de knots [en de lotusbloem] omhoog hield.Hoofdstuk 18: Heer Vâmanadeva, de Dwerg-incarnatie


(14) Bij Zijn ceremonie voor de heilige draad zong de zonnegod de Gâyatrî-mantra [zie notitie ** 5.7], overhandigde Brihaspati de heilige draad en bood Kas'yapa Hem een gordel [van strohalmen, als aanduiding van de tweemaal geboren status].


Kijk voor de © copyright rechten van de individuele schilderijen 
onderaan het hoofdstuk waar het geplaatst is. 

 

volgende pagina