bij het boek de Bhâgavata Purâna

"Het Verhaal van de Fortuinlijke"

door KRISHNA -DVAIPÂYANA VYÂSA

Downloads:
Bekijk de volledige tekstbestanden boek voor boek.

Muziekbestanden
Luister naar MIDI en Audio-bestanden van de devotionele muziek

Afbeeldingen
Bekijk al de afbeeldingen van het boek

Links
Vind de oorspronkelijke tekst en vertaling hoofdstuk voor hoofdstuk en andere links
Afbeeldingen Canto 8 - pagina 1 - 2 - 3 - 4

Hoofdstuk 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18

 

 

Hoofdstuk 13: Beschrijving van de Toekomstige Manu's


(7) Ik heb beknopt de zeven perioden van de Manu's beschreven, laat me u nu ook vertellen
over de zeven toekomstige Manu's die de vermogens van Vishnu gegeven zijn [zie
8.1 & 8.5].(36) O Koning, de geschatte tijd van het verleden, het heden en de toekomst van deze veertien Manu's die ik voor u beschreef, beslaat een duizendtal mahâyuga's ofwel een kalpa [een dag van Brahmâ, zie ook afbeelding].'


Hoofdstuk 14: De Wijze van Universeel Bestuur


(3) De Heer van het Offer, Yajña, en de andere incarnaties van de Allerhoogste Persoonlijkheid die ik voorheen
ter sprake bracht
, o Koning, vormen de leidraad voor de Manu's en de anderen belast met de zaken van de wereld.
Hoofdstuk 15: Bali Mahârâja Verovert de Hemelse Plaatsen


(10-11)  Omringd door zijn mannen en de andere Daityaleiders gelijk aan hem qua weelde, kracht en schoonheid, leken ze de hemel te verzwelgen en alle windrichtingen te verzengen met hun blikken. Na de grootste Asurakrijgers bijeen te hebben gebracht, gingen ze op weg naar de uiterst welvarende hoofdstad van Indra en lieten daarbij de aarde onder hun voeten trillen.


Hoofdstuk 16: Aditi Ingevoerd in de Payo-vrata Ceremonie,
de beste van alle Offerandes


(54) O vrome dame, de brahmanen en allen daar bijeengekomenen moeten zoveel mogelijk de prasâda ontvangen
van het voedsel van de goedheid [B.G.
17: 8] dat zo rijkelijk werd toebereid met melk en ghee.

Hoofdstuk 17: De Allerhoogste Heer Zegt Toe Aditi's Zoon te Worden


(4) De Allerhoogste Heer, de Oorspronkelijke Persoon verscheen toen aan haar, mijn beste,
gekleed in het geel en met Zijn vier armen waarmee hij de schelp, de cakra, de knots [en de lotusbloem] omhoog hield.Hoofdstuk 18: Heer Vâmanadeva, de Dwerg-incarnatie


(14) Bij Zijn heiligedraadceremonie zong de zonnegod de Gâyatrî-mantra [zie notitie ** 5.7], overhandigde Brihaspati de heilige draad en bood Kas'yapa Hem een gordel [van strohalmen, als aanduiding van de tweemaal geboren status].


Kijk voor de © copyright rechten van de individuele schilderijen 
onderaan het hoofdstuk waar het geplaatst is. 

 

volgende pagina