bij het boek de Bhâgavata Purâna

"Het Verhaal van de Fortuinlijke"

door KRISHNA -DVAIPÂYANA VYÂSA

Downloads:
Bekijk de volledige tekstbestanden boek voor boek.

Muziekbestanden
Luister naar MIDI en Audio-bestanden van de devotionele muziek

Afbeeldingen
Bekijk al de afbeeldingen van het boek

Links
Vind de oorspronkelijke tekst en vertaling hoofdstuk voor hoofdstuk en andere links
Afbeeldingen Canto 8 - pagina 1 - 2 - 3 - 4

Hoofdstuk 7 - 8 - 9 - 10- 11- 12

 Hoofdstuk 7: Heer S'iva Drinkt het Gif
Gekarnd met de Berg Mandara


(8) De Onfeilbare Heer, wiens wegen en vermogens ondoorgrondelijk zijn, zag de hindernis opgeworpen door de voorzienigheid en vormde toen een expansie van zichzelf in de wonderbaarlijke gedaante van een gigantische schildpad [Kûrma]. Daarmee ging Hij het water in en tilde Hij de berg op [zie ook Das'âvatâra-stotra vers 2].
(42) Mahâdeva, begaan met het welzijn van alle levende wezens, nam vervolgens het wijdverspreide Hâlahala-gif in zijn hand en dronk het op.Hoofdstuk 8: Meer Verschijnt door het Karnen:
Moeder Lakshmî en Dhanvantari


(8) Nadat zich dat had voorgedaan manifesteerde zich de Godin van de Schittering [Ramâ of Lakshmî] in eigen persoon. Met haar stralende luister verlichtte ze, [zo helder] als [de berg] Saudâmanî, in het gezelschap van de Heer alle richtingen [voor het omgaan met die pracht zie de 'vredesformule' in B.G. 5: 29].
(14) Terwijl de tweemaal geboren zielen hymnen aan het zingen waren, goten de olifanten vervolgens potten vol heilig water uit over de kuise godin die zo prachtig was met de lotus in haar hand  [zie ook een klassieke afbeelding van Lakshmî].
(34) Hij was een gedeeltelijke verschijning van een deel van Heer Vishnu in eigen persoon, bekend onder de naam Dhanvantari, die, zorgend voor de medische wetenschap, één van de halfgoden was met recht op een deel van de offergaven.


Hoofdstuk 9: De Heer Verschijnt als een Mooie Vrouw
om de Nectar uit te Delen


(16-17) Toen de Sura's en Daitya's aldus  [ook] met hun gezichten naar het oosten gewend, uitgedost met bloemenslingers daar zo zaten met lampen in een offerperk dat volhing met wierook, trad Zij daar binnen met het vat omhooggehouden, o heerser van de mensen. Met Haar jeugdige, rusteloze ogen, het geluid van Haar tinkelende enkelbelletjes en Haar goedgevulde borsten, schreed Ze langzaam voort met een prachtige sari om Haar volle heupen en Haar dijen die leken op olifantenslurven.Hoofdstuk 10: De Veldslag tussen de Halfgoden en de Demonen


(35) De Sura's en Asura's gingen aldus man tegen man de strijd met elkaar aan op het slagveld. Met de overwinning op het oog vielen ze aan met grote kracht en hakten ze op elkaar in met hun scherpe pijlen, kromzwaarden en lansen.Hoofdstuk 11: De Dânava's Vernietigd en Weer Opgewekt


(40) Aldus greep hij Namuci's hoofd vast [en doodde hij hem] met het wapen dat nat noch droog was [door het in zijn keel te proppen]. Daarop overlaadden al de wijzen verheugd de almachtige met bloemenslingers.


Hoofdstuk 12: Heer S'iva Bidt ervoor Mohinî Mûrti te Mogen Zien,
Raakt Verbijsterd en Herstelt Zich Weer


(18) Toen zagen ze, op een mooie plek in het bos, een aantrekkelijke vrouw die, gekleed in een glanzende sari met een gordel om Haar heupen, temidden van de bomen vol roze blaadjes en allerlei bloemen, bezig was met een bal te spelen. (19) Met het stuiteren van de bal trilden haar prachtige borsten en haar bloemenkransen, die door hun gewicht meedeinden boven Haar slanke taille, met iedere stap die Ze links en rechts zette met Haar koraalrood gekleurde voeten.


(40) Zo gauw men zich, [levend] met de tijd met al zijn verschillende elementen, met Mij in de vorm van de Eeuwige Tijd [of de zuivere Tijdgeest] verbonden heeft, zal die begoochelende energie van de geaardheden van de natuur [de godin Durgâ als hun optelsom **] niet langer in staat zijn je van je verstand te beroven.'

Kijk voor de © copyright rechten van de individuele schilderijen 
onderaan het hoofdstuk waar het geplaatst is.
 

 

volgende pagina