bij het boek de Bhâgavata Purâna

"Het Verhaal van de Fortuinlijke"

door KRISHNA -DVAIPÂYANA VYÂSA

Downloads:
Bekijk de volledige tekstbestanden boek voor boek.

Muziekbestanden
Luister naar MIDI en Audio-bestanden van de devotionele muziek

Afbeeldingen
Bekijk al de afbeeldingen van het boek

Links
Vind de oorspronkelijke tekst en vertaling hoofdstuk voor hoofdstuk en andere links
Afbeeldingen Canto 7 - pagina 1-2-3

Hoofdstuk 1 - 2 - 3 - 4 - 5


 

Hoofdstuk 1: De Opperheer is Iedereen Gelijkgezind

(13) Wat betreft dit [destructie/beschermingsplan] werd in het verleden op verzoek van koning Yudhishthhira, de man zonder vijanden, het volgende verhaal liefdevol verteld door de grote wijze der verlichting [Nârada] tijdens de grote offerplechtigheid.Hoofdstuk 2: Hiranyakas'ipu, de Koning der Demonen over de Droevenis

(37) S'rî Yamarâja zei: 'Helaas, hoe kunnen jullie mensen, die ouder zijn dan ik en iedere dag van jullie leven getuige waren van de heerschappij van de natuurwet, nu zo verbijsterd zijn? Begrijpen jullie dan niet dat je naar dezelfde natuur zult terugkeren als waar deze man naar terugkeerde? Niettemin zijn jullie zinloos aan het huilen [vergelijk B.G. 2: 28]!


Hoofdstuk 3: Hiranyakas'ipu's Plan om Onsterfelijk te Worden

(29) U die met de levenskracht tewerk gaat vormt de feitelijke beheersing van de bewegende en niet-bewegende schepselen. U bent de oorsprong van alle activiteiten en bent de bepalende geest en bron van inzicht voor alle levende wezens. U bent de grote Heer van de zintuigen van waarnemen en handelen, de beheerser van de materiële elementen, hun kwaliteiten en de geest daaromtrent [vergelijk B.G. 7: 7].Hoofdstuk 4: Hiranyakas'ipu Terroriseert het Universum

  (8) Hij, in het paradijs der goden verkerend in de rijkdom van alle weelde, leefde zo in de hoogste wereld. In het paleis van de koning van de hemel wonend zoals gebouwd door Vis'vakarmâ de grote asura architect, domineerde hij, in het bezit van de welvaart van het hele universum, vanuit dat verblijf van Lakshmî over de drie werelden.Hoofdstuk 5: Prahlâda Mahârâja, de Heilige Zoon van Hiranyakas'ipu

(30) S'rî Prahlâda zei: 'Personen die zweren bij een aards bestaan ontwikkelen vanwege een gebrek aan zinsbeheersing in hun telkens weer herkauwen van de bekende dingen, een leven dat tot de hel voert. Nimmer zijn ze Krishna [zie B.G. 4: 4-5] toegenegen op basis van wat anderen zeggen, naar eigen inzicht of door een combinatie van die twee [zie ook B.G. 2: 44].


Kijk voor de © copyright rechten van de individuele schilderijen
onderaan het hoofdstuk waar het geplaatst is.

volgende pagina