bij het boek de Bhâgavata Purâna

"Het Verhaal van de Fortuinlijke"

door KRISHNA -DVAIPÂYANA VYÂSA

Downloads:
Bekijk de volledige tekstbestanden boek voor boek.

Muziekbestanden
Luister naar MIDI en Audio-bestanden van de devotionele muziek

Afbeeldingen
Bekijk al de afbeeldingen van het boek

Links
Vind de oorspronkelijke tekst en vertaling hoofdstuk voor hoofdstuk en andere links
Afbeeldingen Canto 7 - pagina 1-2-3

Hoofdstuk 6 - 7 - 8 - 9 - 10


 

Hoofdstuk 6: Prahlâda Instrueert Zijn Asura Schoolvriendjes(1-2) S'rî  Prahlâda zei: 'Een intelligent iemand behoort in deze maar zelden verworven menselijke geboorte vanaf zijn vroegste jeugd het dharma te beoefenen van toegewijde dienst aan de Heer [zoals beschreven in 7.5: 23-24]; ondanks dat het maar een tijdelijke aangelegenheid betreft, wordt dit bestaan beheerst door die bedoeling. (2) Omdat Hij de meest goedgezinde en beminde van alle levende wezens is, de Meester van de Ziel, vormt het benaderen van de voeten van Vishnu de weg die de persoon te begaan heeft in deze wereld [zie ook 3.25: 38 en B.G. 5: 29].Hoofdstuk 7: Wat Prahlâda Leerde in de Baarmoeder

(15) De rishi onderrichtte haar en [via haar] met name mij genadevol in zowel de beginselen van het dharma met de Heer als in de zuivere spirituele kennis [aangaande het onderscheid tussen ziel en stof, vergelijk 1.2: 7].Hoofdstuk 8: Heer Nrisimhadeva doodt de Koning der Demonen

(29)  In protest stribbelde hij tegen met zijn ledematen om te ontsnappen, maar de Heer legde hem wiens huid zelfs niet door Indra's bliksemstraal kon worden doorboord, bij de ingang van het paleis op Zijn schoot alsof hij een slang of muis was en doorboorde hem met Zijn nagels met het gemak waarmee Garuda een giftige adder te pakken neemt.


(30) Hij was met Zijn angstaanjagende, woedende blik moeilijk te aanschouwen. Met Zijn mond wijd open de hoeken likkend met Zijn tong en met Zijn manen en gezicht rood besmeurd met bloed, droeg Hij de ingewanden als een slinger om Zijn nek en zag Hij eruit als een leeuw die net een olifant heeft gedood.


(46) De specialisten van de wetenschap [de Vidyâdhara's] zeiden: 'Onze vormen van kennis die ieder op een verschillende manier van zich concentreren kunnen worden bereikt, werden terzijde geschoven door deze dwaas zo vol van verbeelding over zijn kracht en kunnen. Hij die hem in de strijd doodde alsof hij een dier was, aan Hem die verscheen als Nrisimha, zijn wij, overgegeven zielen, immer verplicht.'


Hoofdstuk 9: Prahlâda stemt Heer Nrisimhadeva gunstig met Gebeden

(4) 'Jazeker' zei hij en hoewel hij maar een kleine jongen was benaderde de grote toegewijde
Hem stapje voor stapje
heel langzaam o Koning en wierp zich languit op de grond terwijl hij met gevouwen handen gebeden bracht.
(38) Door aldus al naar gelang de yuga in kwestie te verschijnen in verschillende incarnaties als een menselijk wezen, een heilige, een god of een waterdier, beschermt U al de werelden. Daarbij doodt U soms de lastpakken van de wereld ter verdediging van het dharma, o Allerhoogste Persoonlijkheid, maar omdat U in Kali-yuga verhuld [channa] optreedt wordt U, als men van U spreekt als één en dezelfde persoon, Triyuga genoemd [vanwege Uw herkenbaarheid in de drie andere yuga's, zie ook 11.5: 32].Hoofdstuk 10: Over Prahlâda, de Beste der Verheven
Toegewijden en de Val van Tripura

(2) S'rî Prahlâda zei: 'Brengt U me alstUblieft niet in de verleiding. Vanwege mijn Asura geboorte ben ik geneigd me te verlustigen over al die materiële zegeningen. Het was juist uit angst voor een dergelijke materiële betrokkenheid dat ik, uitziend naar de bevrijding, terwille van de volledige onthechting mijn beschutting bij U heb gezocht.


Shiva fights tripura

(67) O Heerser der Mensen, met de pijlen aangelegd op zijn boog zette S'iva aldus als de Heer en Meester,
toen de zon op zijn hoogste punt stond, de zo moeilijk te treffen steden in lichterlaaie.


Kijk voor de © copyright rechten van de individuele schilderijen
onderaan het hoofdstuk waar het geplaatst is.


 

volgende pagina