bij het boek de Bhâgavata Purâna

"Het Verhaal van de Fortuinlijke"

door KRISHNA -DVAIPÂYANA VYÂSA

Downloads:
Bekijk de volledige tekstbestanden boek voor boek.

Muziekbestanden
Luister naar MIDI en Audio-bestanden van de devotionele muziek

Afbeeldingen
Bekijk al de afbeeldingen van het boek

Links
Vind de oorspronkelijke tekst en vertaling hoofdstuk voor hoofdstuk en andere links
Afbeeldingen Canto 6 - pagina 1-2-3

Hoofdstuk 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Hoofdstuk 13: Koning Indra Aangedaan door de Terugslag der Zonde

chanting for the animals

(8-9) Iemand die een brahmaan heeft gedood of zijn vader, een koe, zijn moeder of zijn geestelijk leraar, zo'n zondaar of zelfs een klasseloze hondeneter, kan zuivering vinden in het zingen van Zijn heilige naam. Als een as'vamedha-offer, de hoogst aangeschreven offermethode, door ons volbracht met geloof, u beschermt tegen het doden van alle schepselen van Brahmâ met inbegrip van de brahmanen, wat verwacht u dan van het doden van een demonische lastpak?'
Hoofdstuk 14: Koning Citraketu's Weeklagen

countless species next to man

(3) In deze materiële wereld zijn er zoveel levende wezens als er atomen zijn, onder hen zijn er maar een paar menselijk of verwant met het menselijke en onder hen zijn er maar een paar die handelen om goed te doen.


Hoofdstuk 15: De Heiligen Nârada en Angirâ
Instrueren Koning Citraketu

Narada explains....

(27) S'rî Nârada zei: 'Luister goed en ontvang van mij deze mantra die het geheim van de Vedische filosofie bevat [zie 8.16: 18-25]. Als u zich er een zevental nachten op concentreert, zal die u de visie verschaffen van Heer Sankarshana ['Hij met de ploeg' die alles samenbrengt; zie 5.25].

 

Hoofdstuk 16: Koning Citraketu Ontmoet de Allerhoogste Heer

Krishna saves from the ocean

(20) De golven van de oceaan van materie komen tot rust door de realisatie van Uw persoonlijke verrukking. Mijn eerbied voor de verheven Heer van de Zinnen; mijn achting voor U wiens expansies onbegrensd zijn.


Maya or Krishna?

(39) Een geest die beheerst wordt door de lust leidt, net als geroosterd zaad, niet tot groei en genezing in U, o Allerhoogste. Maar in de volle kennis van Uw Hoogste Zelf wordt een persoon niet geroerd door de netwerken van dualiteit van de materiële kwaliteiten [vergelijk B.G.  4: 9].Hoofdstuk 17: Moeder Pârvatî Vervloekt Citraketu

Parvati and Shiva in love

(4-5)  Toen hij op een dag rondtrok in zijn schitterend glanzende, hemelse voertuig dat hij van Heer Vishnu had gekregen, zag hij Heer S'iva omringd door de volmaakten en de zangers van de hemel. Hij had zijn arm om de godin geslagen die bij hem op schoot zat. Citraketu moest er hard om lachen in de aanwezigheid van de wijzen en richtte zich toen tot de moeder die het hoorde.

Parvati and Shiva in love

(36) S'rî S'uka zei: 'Na aldus te hebben vernomen wat de grote heer S'iva haar te zeggen had,
raakte de godin Pârvatî
verlost van haar twijfel een hervond ze haar gemoedsrust, o Koning.


Hoofdstuk 18: Diti doet een Gelofte om Koning Indra te Doden

The Maruts - demigods

(19) De negenenveertig Maruts, eveneens zonen van Diti, hadden zelf geen zoons en
werden door Indra allen verheven tot de positie van halfgoden.'


lust - the problem with women  

(40) Wat is er verkeerd aan als de vrouwen in deze wereld hun natuur volgen? Maar verdoemd ben ik als ik,
me niet meer bewust van wat goed voor me is, [verslaafd aan haar] mijn zinnen niet meer onder controle heb.Hoofdstuk 19: De Uitvoering van het Pumsavana Ritueel

Vishnu and Lakshmi

(11) 'Jullie twee zijn de eigenaars van het universum, de Allerhoogste Oorzaak. De uitwendige energie van de materiële wereld is lastig te doorgronden, het is de begoochelende macht die moeilijk te overwinnen is.Kijk voor de © copyright rechten van de individuele schilderijen     
onderaan het hoofdstuk waar het geplaatst is.
   
    

 

volgende pagina