bij het boek de Bhâgavata Purâna

"Het Verhaal van de Fortuinlijke"

door KRISHNA -DVAIPÂYANA VYÂSA

Downloads:
Bekijk de volledige tekstbestanden boek voor boek.

Muziekbestanden
Luister naar MIDI en Audio-bestanden van de devotionele muziek

Afbeeldingen
Bekijk al de afbeeldingen van het boek

Links
Vind de oorspronkelijke tekst en vertaling hoofdstuk voor hoofdstuk en andere links
Afbeeldingen Canto 4 - pagina 1-2-3-4-5

Hoofdstuk 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20
Hoofdstuk 15:  Koning Prithu's Verschijnen en Kroning

(16) Brahmâ wapende hem met geestelijke kennis, zijn vrouw Bhâratî, de Godin van het Leren [Sarasvatî], schonk een transcendentaal halssnoer, de Allerhoogste Persoonlijkheid [Hari, Vishnu] gaf hem een Sudars'ana-schijf en Zijn vrouw Lakshmî schonk hem onvergankelijke weelde.


Hoofdstuk 16:  Koning Prithu Geprezen

(21) De koningen zullen gegarandeerd van overal hem hun gaven offeren. Met de plaatselijk aanbeden beeltenissen zullen de echtgenotes van deze koningen hem zien als de Oorspronkelijke Koning die met het hooghouden van zijn [Zijn] reputatie het wapen van zijn werpschijf hanteert.


Bewerkt: 5 oktober, 2017

Hoofdstuk 17: Mahârâja Prithu Wordt Kwaad op de Aarde

Prithu wordt boos

(14)
Toen de aarde zag dat hij zijn pijl en boog had opgepakt, sloeg ze, veranderd zijnde in een koe,
bevend op de vlucht zo angstig als een hert opgejaagd door een jager.
Hoofdstuk 18: Mahârâja Prithu Melkt de Aarde

(9-10) O held, zorg voor een kalf van mij, uit mijn liefde ervoor zal ik, als u eveneens zorgt voor een melkemmer en een melker, al uw verlangens vervullen naar melk voor een ieder van u. Ook zal ik, o machtig gearmde, o beschermheer der levende wezens, voor het voedsel zorgen dat u voor uw levensonderhoud verlangde, als u dat zo wenst.Hoofdstuk 19:  Koning Prithu's Honderd Paard-offers

(1) De wijze Maitreya zei: 'Daarna begon hij, de koning, in het land van Manu dat bekend staat als Brahmâvarta
waar de Sarasvatî naar het oosten stroomt, toen met het uitvoeren van een honderdtal paardoffers.


Versie drie tot zover, ......vanaf hier nog de vorige versie. 

Hoofdstuk 20: Heer Vishnu's Verschijnen in het Offerperk van Mahârâja Prithu

(26) Als iemand op de een of andere manier zelfs maar één enkele keer, in het gezelschap van hen die gevorderd zijn, luistert naar de alleszins gunstige verheerlijking van U, o Vereerde, hoe kan men dan, ten gunste van de kwaliteiten, tenzij men een beest is, ooit afzien van dat wat de Godin van het Geluk met haar verlangen te ontvangen heeft aanvaard als Uw kwaliteit?


Kijk voor de © copyright rechten van de individuele schilderijen
onderaan het hoofdstuk waar het geplaatst is.  

volgende pagina