bij het boek de Bhâgavata Purâna

"Het Verhaal van de Fortuinlijke"

door KRISHNA -DVAIPÂYANA VYÂSA

Downloads:
Bekijk de volledige tekstbestanden boek voor boek.

Muziekbestanden
Luister naar MIDI en Audio-bestanden van de devotionele muziek

Afbeeldingen
Bekijk al de afbeeldingen van het boek

Links
Vind de oorspronkelijke tekst en vertaling hoofdstuk voor hoofdstuk en andere links
Afbeeldingen Canto 3 - pagina 1-2-3-4-5

Hoofdstuk 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Hoofdstuk 13: Het Verschijnen van Heer Varâha

 

(33) Op het moment dat Hij blauwgekleurd als een tamâla-boom, als was Hij een spelende olifant, de aarde omhoog hield op Zijn gekromde slagtanden, o Vidura, konden zij die werden aangevoerd door Brahmâ Hem herkennen als de Allerhoogste Heer. Daarop brachten ze Hem met gevouwen handen gebeden uit de Vedische hymnen.Hoofdstuk 14: De Bevruchting van Diti in de Avond

(10) Diti zei: 'O geleerde, Cupido heeft met jou op het oog al zijn pijlen op mij gericht en brengt,
me daarmee opjagend als een dolle olifant die een bananenboom te lijf gaat
, mijn arme zelf in verlegenheid.


 


Hoofdstuk 15: Beschrijving van het Koninkrijk Gods

(27) Nadat ze aldaar zes poorten waren gepasseerd zonder er veel belang aan te hechten, vonden ze bij de zevende poort twee halfgoden op hun weg van gelijke leeftijd die waren uitgerust met kostbare knotsen, armbanden, oorhangers, helmen en prachtige kledij.Hoofdstuk 16: De Twee Poortwachters van Vaikunthha, Vervloekt door de Wijzen

(15) De grootse conclusie die de Allerhoogste Heer had geopenbaard vanuit Zijn innerlijk vermogen, deed de vier brahmanen met gevouwen handen spreken in de hoogste staat van verrukking met hun haren overeind.Hoofdstuk 17: De overwinning van Hiranyâksha over Alle Windstreken van het Universum

 (5) Scherpe winden bliezen die voortdurend huilden en legers van cyclonen
met stofwolken als hun vaandel ontwortelden de grootste bomen.Hoofdstuk 18: De Strijd Tussen Heer Zwijn en de Demon Hiranyâksha 

(17) De Heer sloeg toen met Zijn knots de vijand op zijn rechter wenkbrauw. Maar de demon weerde,
o zachtmoedige [Vidura], als een expert met de knots, de slag af met zijn eigen wapen.Hoofdstuk 19: Het doden van de demon Hiranyâksha  


(31) S'rî Maitreya zei: 'Na aldus de zo hoogst machtige Hiranyâksha te hebben gedood, werd de Heer, de oorsprong van de zwijnincarnatie, geprezen door hem die op de lotus is gezeten en de andere goden, waarop Hij terugkeerde naar Zijn hemelverblijf waar men ononderbroken [Zijn glorie] viert.Kijk voor de © copyright rechten van de individuele schilderijen    
onderaan het hoofdstuk waar het geplaatst is.  

volgende pagina