bij het boek de Bhâgavata Purâna

"Het Verhaal van de Fortuinlijke"

door KRISHNA -DVAIPÂYANA VYÂSA

Downloads:
Bekijk de volledige tekstbestanden boek voor boek.

Muziekbestanden
Luister naar MIDI en Audio-bestanden van de devotionele muziek

Afbeeldingen
Bekijk al de afbeeldingen van het boek

Links
Vind de oorspronkelijke tekst en vertaling hoofdstuk voor hoofdstuk en andere links
Afbeeldingen Canto 2 - pagina 1 - 2

Hoofdstuk 7 - 8 - 9 - 10Hoofdstuk 7: Korte Beschrijving van de Voorgaande en Komende Avatâra's

(12) Hij die de Manu werd [genaamd Satyavrata, 'de waarheidsgetrouwe'] zag aan het einde van het tijdperk Heer Matsya ['de vis'] die als het behoud voor de aarde een toevlucht vormde voor alle levende wezens [in de vorm van een boot tijdens de zondvloed]. De Veda's die vanwege de grote angst voor het water voortkwamen uit mijn mond werden toen door Hem opgepikt die daar Zijn sport bedreef.(22) Met de bedoeling het toenemende overwicht van de heersende klasse terug te dringen hielp de grote ziel [Heer Paras'urâma], de Opperste Geestelijke Waarheid in eigen persoon, al de doorns uit de wereld die waren afgedwaald van het pad en solliciteerden naar een hels bestaan. Hij hanteerde voor dat doel ontzagwekkend machtig eenentwintig keer Zijn bovenzinnelijke bijl.


Hoofdstuk 8: Vragen Gesteld door Koning Parîkchit

King Parîkchit questions Sukadeva Gosvâmi
(7) Kan u vanuit uw zelfkennis, me zeggen of het levende wezen dat zelf niet materieel is,
o brahmaan, een materieel lichaam aanvaardt op basis van toeval of dat het dat doet om een of andere reden? Hoofdstuk 9: Antwoorden in de Vorm van Uitspraken van de Heer

King Parîkchit questions Sukadeva Gosvâmi

(18) Schepper van het Universum, die overweldigd was door de aanblik van dat gehoor, boog met zijn hart vol van extase en met zijn lichaam vol van goddelijke liefde zich met tranen in zijn ogen neer voor de lotusvoeten van de Heer die het pad vormen dat gevolgd wordt door de grote bevrijde zielen.Hoofdstuk 10: Het Bhâgavatam is het Antwoord op Alle Vragen

King Parîkchit questions Sukadeva Gosvâmi

(1) S'rî S'uka zei: 'In dit [boek, het S'rîmad Bhâgavatam] komen de volgende [tien onderwerpen] ter sprake: de primaire schepping [sarga], hoe de interacties tussen het levende en het levenloze tot stand kwamen [visarga], de planetaire orde [sthâna], het geloofsbehoud [poshana], de aanzet tot handelen [ûtaya], de bestuurlijke tijdperken [manvantara's], verhalen over de Heer Zijn verschijningen [îs'a-anukathâ], het afzien van een materieel leven [nirodha], bevrijding in toegewijde dienst [mukti] en de toevlucht [de veilige haven van Krishna, âs'raya].


King Parîkchit questions Sukadeva Gosvâmi

(11) Een eindeloze tijd in deze wateren van Zijn eigen schepping verblijvend werd Hij bekend onder de naam Nârâyana
['het volgen van de weg van Nâra'] omdat d
eze wateren [nârâ] voortkwamen uit de Allerhoogste Persoon [uit Nara].


King Parîkchit questions Sukadeva Gosvâmi

Aldus eindigt het tweede Canto van het S'rîmad Bhâgavatam genaamd: De Kosmische Manifestatie.


Kijk voor de © copyright rechten van de individuele schilderijen    
onderaan het hoofdstuk waar het geplaatst is.  

 

  

 

volgende pagina