AFBEELDINGEN

PAGINA 2

bij vers 1.39-45:


7: Sri Krishna, de Hoogste Persoonlijkheid van GodHoofdstuk 2

bij vers 2.1-7


8: Het lichaam verandert maar de ziel blijft gelijk.bij vers 2.8-14:


9: A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupâdabij vers 2.15-21


10: Uit de transcendentale vorm van Krishna, Vishnu, komen alle werelden voort.bij vers 2.22-27


11: Vyâsadeva de schrijver van de Gita en Nârada Muni die hem inspireerde
het verhaal van Krishna (het Bhâgavatam) op te shrijven. 
bij vers 2.28-35


12: Krishna en de gopi's


   
N.B. If you want to use any of these images on your own website,
please put them on your own server too. Do not steal any bandwidth.

next page


Terug naar de Inhoudsopgave van de Zingende Filosoof